Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ebrill 2016

Myfyriwr iechyd yn gwella bywydau pobl fregus drwy Therapi Celf

Credir mai project a wneir gan fyfyriwr nyrsio ym Mhrifysgol Bangor yw'r cyntaf ym maes therapi celf. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016

Megan yn cyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwyr!

Testun llawenydd mawr oedd clywed fod Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Brydeinig

Mae Prifysgol Bangor wedi cael gwobr o bwys mewn digwyddiad yn Llundain yn ddiweddar, o ganlyniad uniongyrchol i adolygiadau gwych gan ei myfyrwyr. Derbyniodd y Brifysgol saith enwebiad allan o ddeg categori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2016, gan gynnwys un am Brifysgol y Flwyddyn. Llwyddodd i gipio’r Wobr ar gyfer y Llety Myfyrwyr Gorau mewn unrhyw Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2016

Camp lawn i Rhun

Mae myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor wedi cael blwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2016

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn paratoi i wirfoddoli yn Ghana

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Bangor yn apelio am roddion cyn eu taith i wirfoddoli yn Ghana.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Gavin yn cael ei ddewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru

Wrth i baratoadau Bale, Ramsey, Hennessey a gweddill carfan bêl-droed Cymru fynd rhagddynt ar gyfer pencampwriaeth UEFA Ewro 2016 yn Ffrainc eleni, bydd un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Gavin Lloyd-Jones, hefyd yn awyddus i ganfod cefn y rhwyd fel aelod o dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016