Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Mai 2016

Tîm Ysgol y Gyfraith yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ryngwladol

Mae Tîm o fyfyrwyr y gyfraith o Brifysgol Bangor wedi curo cyn-bencampwyr wrth gyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth ‘ffug lys barn’ ryngwladol ar gyfer myfyrwyr y gyfraith.

Dyma oedd ymgais gyntaf y Brifysgol yng  nghystadleuaeth ‘Moot’ rhyngwladol y Llys Troseddol Rhyngwladol (ICC). Y ‘Moot’, sydd yn cael ei gynnal yn Yr Hâg a’i threfnu gan Ganolfan Astudiaethau Troseddol Rhyngwladol Grotius Prifysgol Leiden, gyda chefnogaeth y Llys Troseddol Rhyngwladol, yr ICC, yw un o’r prif gystadlaethau rhyngwladol o’i bath, lle mae myfyrwyr y gyfraith yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn  achos cyfreithiol ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2016

Gwobr Goffa Llew Rees yn cael ei rhoi i chwaraewr rygbi hynod addawol

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei Gwobr Goffa Llew Rees flynyddol i un o chwaraewyr rygbi addawol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar restr fer am wobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2016

Annog myfyrwyr i bacio llai

Mae Prifysgol Bangor yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r British Heart Foundation yn eu hymgyrch diweddaraf. Eleni mae Campws BywGwirfoddoli Myfyrwyr Bangor a’r Lab Cynaliadwyedd yn ymwneud â menter elusennol i atal gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi a hefyd i godi arian ar gyfer y British Heart Foundation.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Prifysgol Bangor a Sboncen Cymru'n lansio partneriaeth arloesol newydd

Mae Prifysgol Bangor a Sboncen a Phêl Raced Cymru (Wales Squash & Racketball  - WSRB) yn dathlu lansio partneriaeth arloesol newydd i helpu'r chwaraewyr sboncen ifanc gorau i gael llwyddiant ar y cwrt ac oddi arno. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Ysgol y Gwyddorau Meddygol sydd â Chynrychiolydd Cwrs gorau'r Flwyddyn

Yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr eleni, Adam Hawker, Uwch Gynrychiolydd Cwrs Gwyddorau Meddygol a enillodd Wobr Cynrychiolydd Cwrs o Ddewis y Myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cynorthwyo tîm pêl-droed newydd yn Amlwch

Wrth i ni edrych ymlaen at Bencampwriaeth Euro 2016, mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi bod yn cynorthwyo tîm pêl-droed newydd sbon yn Amlwch mewn cyfres newydd ar S4C.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2016

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn Neuadd Reichel yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella eu cyflogadwyedd ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu’n broffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Cynhaliwyd y 5ed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi mwy na dyblu ers llynedd sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016

Bydwreigiaeth yn cyrraedd y cam cyntaf i gael achrediad Prifysgol Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU

Mae'r rhaglen Baglor mewn Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd cam cyntaf y daith i gael achrediad Prifysgol Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU. Maent yn awyddus i fod y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill achrediad llawn. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw raglenni bydwreigiaeth eraill yng Nghymru sydd wedi cael achrediad llawn Menter Cyfeillgar i Fabanod, gyda dim ond 36% o raglenni bydwreigiaeth yn y DU wedi sicrhau achrediad llawn.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2016

Gwobr arbennig iawn i'r Dr Sophie Williams

Derbyniodd darlithydd o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wobr arbennig oddi wrth fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Wrth gyrraedd yr ystafell ddydd Gwener 29 Ebrill cafodd Dr Sophie Williams gymeradwyaeth fyddarol gan fyfyrwyr, cydweithwyr, teulu a ffrindiau. Ar ei hymweliad cyntaf o’r ysbyty ers deg mis roedd yn y Brifysgol i dderbyn gwobr am ei chyfraniad anhygoel i addysgeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2016

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cefnogi deuawd gwerin gyfoes

Cafodd myfyrwyr Prifysgol Bangor gyfle anhygoel i berfformio gyda deuawd gwerin gyfoes boblogaidd ar safle neuaddau preswyl y Santes Fair yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2016

Cyfraith y Stryd yn cipio dwy o wobrau’r Uchel Siryf am waith cymunedol

Mae project gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd â'r nod o addysgu pobl leol am eu hawliau cyfreithiol wedi cael ei gydnabod gan Uchel Siryf Gwynedd am ei gyfraniad i'r gymuned. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Gwobrau'r Uchel Siryf i fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn y gymuned

Cyflwynwyd Gwobrau'r Uchel Siryf i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor am eu hymroddiad eithriadol i wirfoddoli dros eu cyfnod yn y Brifysgol. Cynhaliwyd y seremoni fawreddog ym mhresenoldeb y Canghellor, yr Is-Ganghellor a Chyngor y Brifysgol dan arweiniad Peter Harlech Jones, Uchel Siryf Ynys Môn a Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016