Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2016

Myfyrwyr yn cyfrannu dros dunnell o fwyd i'r banc bwyd lleol

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) wedi ymroi i gasglu bwyd o neuaddau preswyl myfyrwyr ar draws Bangor a'i gyfrannu i Fanc Bwyd y Gadeirlan leol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis i sgwad Rygbi Cynghrair Cymru

Mae Rygbi Cynghrair Cymru wedi cadarnhau eu sgwad myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer pencampwriaeth y pedair gwlad sy’n cychwyn ar 12 Mehefin yng Nghaeredin, lle bydd Cymru'n chwarae yn erbyn Iwerddon, Lloegr a'r Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2016

Medal y Dysgwyr i Megan

Llongyfarchiadau mawr i Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ddydd Mawrth, 31 Mai.

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg ac yn ymfalchïo yn ei Gymreictod. Mae Medal y Dysgwyr yn cael ei dyfarnu i unigolyn sydd yn dangos sut y mae ef neu hi yn defnyddio’r iaith bob dydd yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol a hefyd yn gymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2016