Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Medi 2016

Prifysgol Bangor yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cynnal Cymru

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Cynnal Cymru 2016. Bydd gwobrau 2016 yn dod â dros 150 o arweinwyr busnes, arloeswyr, arloeswyr cymunedol, addysgwyr a’u timau at ei gilydd, ac maent yn agored i unrhyw fusnes, sefydliad neu unigolyn a all ddangos effaith ac ymagwedd gadarnhaol at ddatblygu cynaliadwy yn eu busnes neu gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

Croesawu myfyrwyr rhyngwladol i Fangor

Casglodd y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr rhyngwladol o Faes Awyr Manceinion fel rhan o’r gwasanaeth cludo myfyrwyr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Blas rhyngwladol i seithfed Ysgol Haf Visceral Mind

Unwaith eto, daeth nifer fawr o ymgeiswyr cymwys a blaengar iawn o bob rhan o'r byd i lenwi'r 50 lle a oedd ar gael yn Ysgol Haf Visceral Mind, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mangor ym mis Medi. Mae’r ysgol haf, sydd yn awr yn ei seithfed flwyddyn, yn parhau i fod yn boblogaidd ymysg ymchwilwyr ifanc uchelgeisiol sy’n awyddus i gyfranogi yn arbenigedd byd-enwog Ysgol Seicoleg Bangor ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol. Sefydlwyd gyda chefnogaeth sefydliad James S McDonnell a chynhelir yn awr gyda chefnogaeth Ysgol Seicoleg Bangor. Prif amcan y cwrs yw unioni’r prinder o wybodaeth niwroanatomegol a geir ymysg niwrowyddonwyr ifainc, a rhoi'r cyfle i fyfyrwyr weithio'n uniongyrchol gyda sbesimenau o'r ymennydd dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2016

Traffig yn ystod yr Wythnos Groeso

Gwybodaeth ynghylch llwybrau teithio ar gyger myfyrwyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2016

Myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn cyfres newydd ar BBC Radio Wales

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn gweithio fel hanesydd preswyl ar gyfres cerddoriaeth newydd mewn dwy ran ar BBC Radio Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2016