Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Hydref 2016

Cyfle i ennill nawdd i ddilyn PhD yn Ysgol y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn aelod o’r Ganolfan Hyfforddiant Doethuriaethol yn yr Ieithoedd Celtaidd a noddir gan yr AHRC. 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Dunn-a gamp! Emily yn llwyddo yn Awstralia

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor bellach yn rhif 24 yn y byd yn dilyn ei llwyddiant yn ras yr UCI Gran Fondo World Championships yn Awstralia y mis diwethaf – a hithau ond yn beicio ers 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Ysgoloriaeth Teithio Eric Sunderland ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol

Mae'r Cwmni Lifrai Cymru (WLC)[Urdd Lifrai Cymru, gynt] wedi bod mor garedig â chynnig Ysgoloriaeth Teithio ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol gwerth £1,000 i Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2016

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg

Cwrs Preswyl Cymraeg Ail Iaith (14-16/11/2016) ac Iaith Gyntaf (16-18/11/2016)

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern: Diweddariad

 “Gan fod Cymru a Phrydain bellach yn wynebu dyfodol ansicr, nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl ifanc ddatblygu sgiliau iaith a fydd yn eu datblygu’n broffesiynol ac yn bersonol.”  Mae pedair o brifysgolion Cymru’n ymestyn eu rhaglen i fynd i’r afael â’r ‘dirywiad difrifol’ yn nifer y disgyblion sy’n dewis ieithoedd modern

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Dathlu Ugain Mlynedd o Addysg Nyrsio Iechyd Meddwl Ragorol ym Mhrifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2016

Ysgol Hanes Bangor yng nghynhadledd NAASWCH yn Harvard

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2016

Myfyrwraig o Fangor ar restr fer Gwobr Nyrs y Flwyddyn

Mae Stephanie Morris, myfyrwraig yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd i'w llongyfarch ar gyrraedd rownd derfynol Gwobr Nyrs dan Hyfforddiant y Flwyddyn, y Coleg Nyrsio Brenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2016