Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Rhagfyr 2016

Myfyrwyr nyrsio hael yn lledaenu hwyl yr ŵyl i gleifion ar ward adsefydlu

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn dod â hwyl Nadoligaidd ychwanegol i gleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae myfyrwyr nyrsio o'r ail flwyddyn, Ceri Davies, Kate Topple a Fern Williams, ynghyd â'u darlithydd Angela Williams wedi llenwi bocsys esgidiau â nwyddau Nadoligaidd i gleifion ar wardiau Bedwen, Onnen ac ENT.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Aelod staff yng Nghyngor Gwynedd yn graddio gyda Rhagoriaeth

Dychwelodd aelod staff o Gyngor Gwynedd i fyd addysg a graddio gyda rhagoriaeth ar ôl astudio’n rhan-amser a pharhau i weithio.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Tro Gerallt i dderbyn sylw

Mae ffotograffydd o fri, sydd yn gyn-gynghorydd sir yng Ngwynedd, yn hynod falch o fod yn graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Myfyriwr Cyswllt Meddygyniaeth yn rhoi cyflwyniad ymchwil

Myfyriwr sy'n Aelod Cyswllt Meddygaeth ym Mangor yn rhoi cyflwyniad ymchwil yn y gynhadledd bwysig “The Intensive Care Society State of the Art 2016” yn Llundain ar 5 Rhagfyr 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2016

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Myfyrwyr Crefftus Prifysgol Bangor

Prif atyniad Marchnad Nadolig Prifysgol Bangor eleni oedd crefftau cartref, cyfle i arddangos creadigrwydd myfyrwyr ar draws nifer o ddisgyblaethau. Daeth ymron i 2,000 o bobl trwy'r drysau ac unwaith eto bu'n gyfle perffaith i brynu anrhegion Nadolig a chefnogi ymdrechion y myfyrwyr. Roedd yn gyffrous gweld cynrychiolaeth gan nifer o fusnesau newydd a gymerodd y cyfle i werthu eu cynnyrch am y tro cyntaf a choethi eu sgiliau busnes ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Enillwyr Ysgoloriaethau Mynediad Ysgol y Gymraeg 2016

Llongyfarchiadau calonnog i holl enillwyr ysgoloriaethau mynediad Prifysgol Bangor o Ysgol y Gymraeg. Mewn noson wobrwyo a gynhaliwyd yn ddiweddar, enillwyd rhyngddynt gwerth £21,000 o ysgoloriaethau i gefnogi eu hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2016

50 mlynedd yn ddiweddarach: croesawu rhai o'r graddedigion cyntaf yn ôl i Fangor

Wrth iddi ddathlu ei hanner canmlwyddiant, cafodd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr anrhydedd o groesawu tri o'i myfyrwyr cyntaf yn ôl i'r ysgol yn ddiweddar.

Ymunodd Eryl Davies, Les Jones a David Simmonds â'r ysgol - yr Adran Theori Gymdeithasol a Sefydliadau ar y pryd - ym 1966, blwyddyn ei sefydlu. Roeddent ymysg y garfan gyntaf un i raddio ym Mangor gyda gradd yn y Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2016