Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Chwefror 2017

Dathlu Diwrnod Mamiaith rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor

Ar ddydd Mercher y 21ain o Chwefror, bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu ‘Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol’.

Gyda myfyrwyr o bron 90 gwlad yn y Brifysgol, roedd y diwrnod yn dathlu’r amrywiaith ieithyddol ym Mangor, gyda myfyrwyr o draws y byd yn hyrwyddo a rhannu eu ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2017

Myfyriwr nyrsio anabledd dysgu yn gwirfoddoli yn Rwmania

Mae Yenita Singer, myfyriwr blwyddyn gyntaf nyrsio anabledd dysgu, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor; wedi bod yn llwyddiannus i gael y cyfle i wirfoddoli dros yr haf ym Mhrosiect Oltenia, Rwmania gyda The LIFE Foundation.  Dyma'r ail myfyrwyr nyrsio anabledd dysgu o Fangor i wirfoddoli ym Mhrosiect Oltenia.  Fe fuodd Lyndsey Hughes yn Rwmania ar ddiwedd ei thrydedd flwyddyn o’r cwrs nyrsio anabledd dysgu yn Awst 2016.  Mae'r Lyndsey, erbyn hyn yn nyrs anabledd dysgu cofrestredig yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac wedi cyfarfod â Yenita i rannu ei phrofi

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2017

Fideo feiral gan fyfyrwyr o Fangor

Cael shafio’u pennau ar gyfer achos da oedd y sbardun i ddau fyfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor greu fideo cerddoriaeth sydd bellach yn feiral ar y rhyngrwyd.

Erbyn hyn, mae fideo ‘The Changing Man’ gan Colonel Dax wedi ei wylio dros 160,000 o weithiau ar YouTube, ac wedi ennyn ymatebion a chefnogaeth gan bobl o bellafoedd Awstralia, America, Sbaen a nifer o wledydd eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2017