Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2017

Gala Un Byd yn dathlu doniau

Cafodd dros 400 o fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned leol gyfle i flasu traddodiadau diwylliannol y byd yn nathliad blynyddol Prifysgol Bangor o amrywiaeth a doniau.

Yn y Gala Un Byd cafwyd ugain o eitemau’n cynrychioli sawl cwr o’r byd, a berfformiwyd gan fyfyrwyr unigol a chlybiau a chymdeithasau myfyrwyr, ynghyd â grwpiau gwadd lleol. Cafwyd eitemau’n amrywio o ganeuon o Tonga, drymiau o Ghana, canu gwerin Cymreig a chrefft ymladd Siapaneaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Myfyriwr nyrsio anabledd dysgu am wirfoddoli yn Ghana

Ar 28ain o Awst, 2017 bydd Iola Mair Morris myfyriwr nyrsio Anableddau Dysgu yn ei ail flwyddyn yn mynd i Ghana i wirfoddoli am bythefnos. Mae’r prosiect yn gofalu am bobl a phlant ag anabledd dysgu gyda chyfle i wirfoddoli mewn cartref i blant amddifad, ysgolion ac ysbytai.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Ysgoloriaeth Awdur Newydd i Fyfyriwr Ysgol y Gymraeg

Llongyfarchiadau i Gareth Evans-Jones, un o fyfyrwyr PhD Ysgol y Gymraeg, ar ennill Ysgoloriaeth Awdur Newydd a ddyfernir gan Llenyddiaeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor

Mae'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn hynod falch o gyhoeddi canlyniadau Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet yn gweld arloesi ar waith ym Mhrifysgol Bangor

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, â Phrifysgol Bangor ddydd Iau (16 Mawrth), gan fynychu Cynhadledd Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ogystal ag ymweld ag Undeb y Myfyrwyr ac Arloesi Pontio Innovation (API) yn adeilad Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2017

Myfyriwr o Harvard ar ymweliad ag Ysgol y Gymraeg

Mae Liam Anton Brannelly yn treulio’r semester cyfredol yn astudio ym Mangor fel rhan o’r cynllun cyfnewid PhD rhwng Adran Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2017

Prifysgol Bangor ar 10 rhestr fer am wobrau Whatuni Student Choice 2017

Bydd staff a myfyrwyr yn canfod heno os ydynt am ennill un o'r deg Gwobr y maent ar y rhest fer ar eu cyfer yn noson Wobrwyo WhatUni Student Choice 2017. Mae'r enwebiadau wedi eu seilio ar yr adolygiadau rhagorol a barn myfyrwyr y Brifysgol eu hunain.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2017