Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2017

Pencampwr Codi Pwysau Ewropeaidd yn ennill Gwobr Goffa Llew Rees

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Bencampwraig Codi Pwysau Ewropeaidd 2017. Dyfarnwyd y wobr i Chrystal Williams, 21, o Bolton gan ei bod wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i godi proffil chwaraeon Prifysgol Bangor drwy ei llwyddiant personol ar lefel ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2017

Ysgoloriaeth PhD Ysgol y Gymraeg

Drwy haelioni Ymddiriedolwyr Cronfa Park-Jones, cynigir ysgoloriaeth yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor i astudio ar gyfer PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2017

Diwrnod Graddio Prifysgol Bangor 2017

Fel rydych yn gwybod eisoes mae’n debyg, cynhelir Seremoni Raddio Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ddydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2017 am 3 y prynhawn ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr busnes am eu cyfraniad fel arweinwyr cyfoed

Mae nifer o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cael cydnabyddiaeth gan y brifysgol am eu cyfraniad at y cynllun arweinwyr cyfoed.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Datblygu nyrsio anabledd dysgu - adroddiad cynhadledd

Dan arweiniad Liz Gouveia a Lois Wiggins, myfyrwyr nyrsio anabledd dysgu o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor cynhaliwyd gweithdy yng nghynhadledd DU ac Iwerddon 'Byw'r Ymrwymiad' yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017