Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Medi 2017

Cara i ddilyn bargyfreithwyr wrth eu gwaith

Fis Ionawr nesaf bydd Cara Jones, myfyriwr Y Gyfraith ym Mangor, yn treulio wythnos yn dilyn bargyfreithwyr wrth eu gwaith yn un o brif siambrau Cyfraith Trosedd yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2017

Gwobr Hedd Wyn 2017

A hithau eleni’n ganmlwyddiant marw’r Prifardd Hedd Wyn, mae arwyddocâd arbennig i’r wobr a ddyfernir yn flynyddol gan Brifysgol Bangor er cof am y prifardd o Drawsfynydd. Bob blwyddyn ers blynyddoedd lawer, dyfernir y wobr hon am draethawd ar destun ‘yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg, Llên Cymru neu Hanes Cymru’.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2017

Medal arian i fyfyrwraig o Gymru

Daeth Myfyrwraig o Brifysgol Bangor adref gyda medal arian dros Gymru o Bencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn Awstralia yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2017