Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Tachwedd 2017

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi at her LifeStart

Mae Prifysgol Bangor yn un o 12 prifysgol yn y DU i gymryd rhan yn LifeStart - platfform her newydd a ddatblygwyd gan Virgin Money a Virgin StartUp. Nod LifeStart yw helpu myfyrwyr i sicrhau llwyddiant gyrfaol trwy eu helpu i ddysgu sgiliau menter ac ariannol, trwy gymryd rhan mewn heriau a chael cyfle i ennill gwobrau ar y ffordd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2017

Emyr yn taro’r nod ar y cwrt sboncen

Mae deiliad un o Ysgoloriaethau Chwaraeon Prifysgol Bangor, myfyriwr ym mlwyddyn gyntaf ei astudiaethau yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, yn parhau i brofi llwyddiant ar lwyfan sboncen broffesiynol yn dilyn nifer o fuddugoliaethau nodedig. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2017

Myfyrwraig yn ennill Ysgoloriaeth PhD Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Bydd Emma Buchanan yn gweithio dan arolygaeth Dr Lucy Huskinson ar brosiect a fydd yn ailgloriannu theori gender drwy ddefnyddio syniadaeth Jung a chan astudio'r rhaglen deledu, The Walking Dead.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2017

Mae Bangor yn golygu busnes yn y Ffair Yrfaoedd flynyddol

Mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol, nid yw hi byth yn rhy gynnar i fyfyrwyr ddechrau meddwl am eu hopsiynau gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2017