Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ysgoloriaeth "Merched mewn Gwyddoniaeth" i ddwy fyfyrwraig ragorol - Hannah Davies a Lily Stokes. Roedd y ddwy yn israddedigion ym Mangor ac enillodd y ddwy radd anrhydedd dosbarth cyntaf ym mis Gorffennaf 2017. Mae'r ysgoloriaethau, sy'n cynnwys cost lawn y cwrs, yn galluogi'r myfyrwyr dawnus a brwdfrydig hyn i barhau â'u hastudiaethau ac maent yn awr wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Prifysgol Bangor i droi’n goch i gefnogi Tîm Cymru

Ar Fawrth 23, bydd Prif Adeilad Prifysgol Bangor yn troi’n goch i ddangos cefnogaeth i athletwyr Cymru sy’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia fis nesaf

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2018

Syniadau Mawr myfyrwyr Bangor

Mae chwe myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol sy’n hybu a dathlu mentergarwch ymhlith pobl ifanc, a hynny gydag amrywiaeth eang (iawn!) o syniadau busnes. Yn eu plith, busnes darparu clytiau o ddeunydd bambŵ ar gyfer babanod a menter gymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar greu ‘gwestai’ bach i ddraenogod!

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2018

Nofel arall ar y ffordd – diolch i ysbrydoliaeth yr adran

Mae Ruth Richards o Ynys Môn yn paratoi at gyhoeddi ei thrydedd cyfrol o ryddiaith ac mae’r diolch i gyd, meddai, i Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2018

Cerddi Bangor ar y brig

Profiadau bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor oedd wedi ysbrydoli un o’r cyfrolau a gyrhaeddodd Restr Fer Llyfr y Flwyddyn y llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2018

Cynhadledd am Gyfieithu Barddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Bethany'n cael modd i fyw

Ar ôl bod yn y coleg yn Llundain, mae bardd a chantores o Ddinbych wrth ei bodd ym Mhrifysgol Bangor, a hynny oherwydd yr holl weithgareddau artistig a chymdeithasol y mae’n eu mwynhau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Cheerleader' yn canmol yr adran

Mae’r rhan fwya’ o fyfyrwyr adran y Gymraeg yn cael gwaith da o fewn dim i raddio, ond mi aeth Elinor Pritchard gam yn well.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Cyfieithydd disglair

Fel llawer o bobl, doedd Sam Jones yn gwybod dim am un o gyfieithwyr gorau a mwya’ cynhyrchiol y Gymraeg ac un a fu’n Athro yn y Brifysgol ym Mangor am ddegawdau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

'Dyma'r lle i fi'

“O fewn awr i fi gyrraedd yma ro’n i’n gwybod mai dyma’r lle i fi,” meddai Gethin Morgan o Lanbedr, sydd yn ei drydedd flwyddyn yn astudio’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Hatric i Fangor yn yr Eisteddfod Ryng-golegol 2018

Yn dilyn penwythnos o gystadlu, Prifysgol Bangor ddaeth i'r brig yn Eisteddfod Ryng-golegol 2018, camp am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2018

Llwyddiant Almaeneg Dwbl mewn Cynhadledd yng Nghaergrawnt

Two final year students of German, Elly Baker (German with Spanish) and Kate Madge (French and German) were selected to give papers at the fourth national Cambridge Undergraduate Conference in German Studies, on 10 February 2018. The conference, which has taken place annually since 2015, has attracted considerable attention within the field of German Studies, and aims to showcase the excellent work conducted by undergraduate students across the UK.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

SEMINARAU YMCHWIL – WEDI’I GANSLO

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Dau semester ym Mhrifysgol Bond yn Awstralia

Darllenwch ‘Blog’ Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Alex Wuergler.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2018

Prifysgol Bangor ar 8 rhestr fer am wobrau Whatuni Student Choice 2018

Mae Prifysgol Bangor ar y rhestr fer ar gyfer wyth o’r deuddeg gwobr yng ngwobrau WhatUni Student Choice 2018. Mae'r enwebiadau yn seiliedig ar yr adolygiadau rhagorol a barn myfyrwyr y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2018

Prifysgol ar gau ddydd Gwener 2il Mawrth

O ganlyniad i’r rhybudd gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer heno a bore yfory, a’r angen i gwtogi ar deithio sydd ddim yn angenrheidiol, bydd y Brifysgol ar gau yfory (dydd Gwener, 2 Mawrth).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018