Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Medi 2018

Entrepreneur ifanc o Fangor yn credu bod digon o bysgod yn y môr

Mae myfyriwr 20 oed o Brifysgol Bangor yn defnyddio ei angerdd dros fioleg y môr i wireddu ei uchelgais o ddod y cyflenwyr ar lein mwyaf o rywiogaethau o bysgod byw yng ngwledydd Prydain. Bydd Sam Hamill, sydd ar ei drydedd flwyddyn o astudio Bioleg Môr, yn lansio Big on Fish fis Tachwedd, siop ar lein ac ar y stryd yn gwerthu offer acwariwm ac yn cadw mwy na 1,100 o rywogaethau o bysgod egsotig a chwrel.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Digwyddiad LifeStartFest cyntaf yng Nghymru

Cyngor gyrfaoedd, rhwydweithio a pizza i fyfyrwyr yng Nghymru!

Mae Jack Newton newydd raddio, wedi ennill Her LifeStart ac wedi derbyn swydd gyda JCDecaux, yr asiantaeth hysbysebu awyr agored rhyngwladol. Bydd Jack yn un o’r siaradwyr yng Ngŵyl LifeStart cyntaf Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar 26 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2018

Ychwanegu at rysáit unigryw JMJ!

Ar drothwy’r flwyddyn academaidd newydd, mae tîm Gwasanaethau Eiddo a’r Campws ym Mhrifysgol Bangor yn brysur yn sicrhau bod popeth yn ei le ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd i’r neuaddau preswyl.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2018