Bangor yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn steil

Ymunodd cannoedd o fyfyrwyr Tsieineaidd ag Ysgol Busnes Bangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn ffordd drawiadol.

Trefnwyd y dathliad mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd, a daeth myfyrwyr a’u teuluoedd ynghyd i ddathlu’r dyddiad pwysicaf yn y calendr Tsieineaidd sydd eleni yn dynodi Blwyddyn y Ddraig Aur.    

Er mwyn dathlu’r diwylliant Tsieineaidd, roedd y gwesteion yn gwisgo dillad traddodiadol ac yn mwynhau bwyd Tsieineaidd ac adloniant traddodiadol (gan gynnwys dawns Mongolaidd). I ychwanegu at yr awyrgylch parti cafwyd gemau, perfformiadau a chystadleuaeth raffl gyda gwobrau yn cynnwys dociau iPod, argraffyddion a gliniadur.

Wrth agor y digwyddiad cyfeiriodd y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro David Shepherd at y cysylltiad rhwng y ddraig aur Tsieineaidd a’r ddraig goch yng Nghymru, yn ogystal â’i ddyhead y bydd 2012 yn dod â chysylltiadau a chydweithio cryfach gyda phartneriaid Tsieineaidd Prifysgol Bangor a  llwyddiant mawr i’r myfyrwyr. Diolchodd yr Athro Philip Molyneux, Pennaeth Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith, i’r Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd am ddod â Tsieina i Gymru a’u llongyfarch ar eu hymroddiad mawr yn teithio hanner ffordd o amgylch y byd i ddod yma i astudio.   

Meddai Oscar Wu, Llywydd y Gymdeithas, “Rydym yn ddiolchgar am y cyfle i allu dod at ein gilydd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd fel un teulu mawr". 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012