Blwyddyn brysur i Xavier, y dyn haearn

Llongyfarchiadau i Xavier Laurent, aelod staff yn Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith, a raddiodd gyda PhD mewn Seicoleg Gymhwysol bythefnos yn ôl.

Ar ôl pum mlynedd o ymchwil ddwys, ochr yn ochr â'i swydd lawn amser yn Ysgol y Gyfraith, llwyddodd Xavier, sy'n hanu o Ffrainc, i gwblhau ei astudiaethau ar Xavier yn derbyn ei PhD gan Brifysgol BangorXavier yn derbyn ei PhD gan Brifysgol Bangor'Swyddogaeth Sylw a Gweithredu Dethol ar Gof Cyfnodol' ym mis Ionawr.

Mae Xavier wedi mwynhau dysgu erioed, a phenderfynodd fanteisio ar y cyfle i ehangu ei wybodaeth pan ddechreuodd weithio ym Mhrifysgol Bangor. “Gan fod y rhan fwyaf o'm gwaith yn ymwneud â thechnoleg y we, es i at yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau a chyflwyno ychydig o syniadau oedd gen i ar gyfer PhD", meddai Xavier, a oedd eisoes wedi cwblhau graddau Meistr mewn Celf Ddigidol ym Mhrifysgol Bryste a Rheoli Busnes a Chyffredinol ym Mhrifysgol Bangor. "Roeddwn am weithio ar rywbeth yr oeddwn yn mwynhau darllen a dysgu amdano, a chefais fy nghynghori i ddewis yn ofalus, ac i sicrhau y byddai fy newis bwnc yn dal i fy nghyfareddu ymhen 5-7 mlynedd."

Mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai llwyddiannus i Xavier, sy'n byw yng Nghymru ers 12 mlynedd. Ochr yn ochr â'i swydd lawn amser a'i astudiaethau PhD, mae’n athletwr brwd, a llynedd cwblhaodd driathlon hynod anodd Ironman, sy'n cynnwys nofio am 2.4 milltir, beicio am 112 milltir a rhedeg am 26.2 milltir. Er gwaetha'r chwys a'r ymdrech y tro cyntaf, nid yw hynny wedi ei rwystro rhag mynd amdani eto yng nghystadleuaeth Ironman yn nes ymlaen eleni.

Nid ar chwarae bach mae rhywun yn gweithio'n llawn amser a gwneud PhD hefyd, ac mae Xavier yn fawr ei ddiolch i Ysgol y Gyfraith am ei dealltwriaeth a'i chefnogaeth.   "Rydw i'n llawn werthfawrogi'r hyblygrwydd y mae'r ysgol yn ei gynnig sy'n caniatáu i mi gwblhau fy astudiaethau, er nad ydynt yn gysylltiedig o gwbl â'r Gyfraith" meddai. “Hoffwn ddiolch i aelodau eraill fy nhîm am eu cefnogaeth." Ei uchelgais yn awr yw gwneud ymchwil ôl-ddoethurol neu ddarlithio'n llawn amser cyn hir. Mae eisoes wedi darlithio ym Mhrifysgol Bangor ac mewn prifysgolion eraill yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2014