Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Chwaraewr RGC yn astudio ym Mangor

James LangJames LangMae chwaraewr rygbi gyda dyfodol addawol wedi dechrau astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd James Lang o Surrey yn astudio gradd mewn Gwyddor Chwaraeon yn St Mary’s University yn Twickenham, pan gafodd alwad gan Rupert Moon sef Rheolwr Cyffredinol RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Dywedodd James:

“Mi wnes i gwblhau fy mlwyddyn gyntaf yn St Mary’s yn ogystal â chwarae rygbi. Rwyf wedi bod yn chwarae ers wyth mlynedd, ac mi ges i fy nghapio dros yr Alban Dan-18 y llynedd. Roedd modd i mi chwarae dros y wlad gan fod fy mam yn dod o’r Alban. Dwi hefyd wedi cynrychioli Harlequins Academy ac wedi chwarae i glwb y London Scottish.”

Penderfynodd James i symud i Brifysgol Bangor, ac mae bellach yn ei ail flwyddyn o’i radd yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

“Ar ôl i RGC fod mewn cysylltiad, roedd trosglwyddo clwb a phrifysgol yn eithaf syml. Roeddwn eisiau parhau gyda fy ngradd yn ogystal â chwarae rygbi, ac mae’n fonws fod Bangor yn un o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain am y cwrs Chwaraeon,” dywedodd.

Mae’r myfyriwr 19 mlwydd oed yn gymwys i chwarae dros Gymru gan fod ei dad yn hanu o Benarth. Dywedodd James, sydd yn gobeithio cael ei gapio’r tymor hwn yn nhîm Cymru Dan-20, ei fod yn ymdopi’n dda rhwng astudio a hyfforddi.

“Hyd yma nid yw wedi bod yn broblem. Mae’r darlithoedd a’r hyfforddiant rygbi wedi bod ar adegau gwahanol sydd yn beth da. Rwyf yn gorfod gwneud yn siwr fy mod efo digon o amser i wneud fy ngwaith cwrs,” dywedodd.
 
Mae’r chwaraewr rygbi’n falch ei fod wedi symud i ogledd Cymru ac i astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Dywedodd James:

“Mae’r darlithwyr yn hynod o gynorthwyol yma ym Mangor, ac yn un o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain. Mae popeth yn agos i’w gilydd yma a phawb yn gyfeillgar. Rwy’n mwynhau fy amser yma.”
 
Ar ôl graddio, mae James yn gobeithio aros ym myd chwaraeon.

“Os nad yw fy ngyrfa rygbi yn parhau yn y dyfodol, mae gennyf ddiddordeb mawr ym maes seicoleg chwaraeon.”

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2014