Cwrs ‘Visceral Mind’ yn denu meddyliau galluog i Fangor

Am y pumed flwyddyn, croesawodd Prifysgol Bangor ddeugain o wyddonwyr ifanc disglair sy'n astudio'r ymennydd o dros 20 o wledydd yn cynnwys Israel, Colombia, Ecwador, Lithwania a Sri Lanka  i'w hysgol haf ryngwladol flynyddol. Cynhaliwyd ‘The Visceral Mind: A Hands-on Course in the Anatomy of Human Cognition’ rhwng 1 a 5 Medi. Bu modd cynnal y cwrs oherwydd rhodd werth $225,000 gan Sefydliad James S McDonnell.

Bwriad y cwrs oedd rhoi cyfle i niwrowyddonwyr gwybyddol ifThe students enjoyed an afternoon visiting the local areaanc a disglair o bedwar ban byd ddod i Fangor i wella eu gwybodaeth am niwro-anatomeg gyda chymorth nifer o academyddion byd-enwog o Fangor a thu hwnt.

Bu cleifion niwrolegol sy'n cyfranogi mewn ymchwil yn y brifysgol yn cymryd rhan mewn cynadleddau achos gan roi cyfle i fyfyrwyr ddysgu am sut mae gwahanol rannau o'r ymennydd yn gweithio trwy arsylwi ar ddulliau niwrolegol o archwilio a dehongli sganiau o'r ymennydd. Trwy’r dull hwn daeth niwro-anatomeg yn ‘fyw’ ac yn berthnasol i’r myfyrwyr niwrowyddoniaeth wybyddol. “Ni fuasai’r elfen allweddol hon o’r rhaglen yn bosibl heb gymorth cleifion y GIG sy’n cyfranogi’n gyson yn ein rhaglenni addysgu ac ymchwil, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran,” meddai cyfarwyddwr y cwrs yr Athro Bob Rafal.

Ychwanegodd “Nid oes unrhyw beth a all gymryd lle’r profiad nodedig o ddyrannu’r ymennydd dynol, na ffordd well oddysgu, trwy olwg a chyffyrddiad, am yr ymennydd tri dimensiwn.” Ymunodd Dr C. Harker Rhodes, cyd-gyfarwyddwr y cwrs a niwropatholegydd o Ysgol Feddygol

Dartmouth yn UDA, a Dr Toni Valero-Cabre o'r Hospital of the Saltpetrier ym  Mharis ynghyd â niwrowyddonwyr eraill o Fangor â’r Athro Rafal wrth ddarparu sesiynau ymarferol dan oruchwyliaeth yn y labordy anatomeg.

Roedd y myfyrwyr a aeth i’r Ysgol Haf o’r farn iddynt gael profiad hynod o addysgiadol a phleserus a fydd yn baratoad da iddynt, wrth iddynt ddechrau ar eu gyrfaoedd mewn ystod eang o niwrowyddoniaeth wybyddol. Meddai Victoria Knowland o Brifysgol Llundain, “Mae sylfaen mewn niwro-anatomeg yn rhoi sail o sgiliau diddorol ac  angenrheidiol i unigolion o bob cangen o wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi creu cysylltiadau gwerthfawr, a ffrindiau oes hefyd, gobeithio, ac rwy’n teimlo iddi fod yn fraint fawr imi fod yn rhan o’r ‘gwersyll dysgu’ cyntaf hwn yn ymdrin â Chrombil y Meddwl.

Ysgogwyd Dr Susan Fitzpatrick, Is-Lywydd Sefydliad James S. McDonnell, y bu modd cynnal y digwyddiad oherwydd ei chymorth hi, i ddweud, “Roedd hi mor galonogol gweld cynifer o feddylwyr disglair ifainc yn deffro i ddulliau gwybyddol/ gweithredol o edrych ar anafiadau i’r ymennydd.”


Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2014