Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr busnes am eu cyfraniad fel arweinwyr cyfoed

Mae nifer o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cael cydnabyddiaeth gan y brifysgol am eu cyfraniad at y cynllun arweinwyr cyfoed.

Myfyrwyr yw Rhai o arweinwyr cyfoed Ysgol Busnes BangorRhai o arweinwyr cyfoed Ysgol Busnes Bangor sy'n rhoi o'u hamser rhydd i groesawu myfyrwyr newydd, mynd â hwy o amgylch y brifysgol a threfnu digwyddiadau cymdeithasol arbennig i'w helpu i ymgartrefu. Mae'r seremoni flynyddol i wobrwyo arweinwyr cyfoed yn cydnabod y myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol at y cynllun.

Dyma arweinwyr cyfoed yr Ysgol Busnes a oedd yn bresennol yn y seremoni (o'r chwith i'r dde yn y llun):

  • Zhi Wang
  • Le Nguyen Nhat Ngan
  • Linlin Li
  • Fengzhao Huang
  • Ankita Goyal
  • Zirui Feng
  • Fangzhi Cao
  • Mahshid Bagheri

Sefydlwyd y cynllun arweinwyr cyfoed ym Mangor bron i 20 mlynedd yn ôl a Bangor oedd un o'r prifysgolion cyntaf yng Ngwledydd Prydain i sefydlu cynllun o'r fath. Ei nod yw sicrhau bod pob myfyriwr newydd yn cael cyflwyniad cyfeillgar ac anffurfiol i fywyd yn y brifysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017