Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynhadledd am Gyfieithu Barddoniaeth

Cynhadledd am Gyfieithu Barddoniaeth - 4 - 6 Ebrill 2018

Barddoniaeth i'r glust ac nid i'r llygad yn unig fydd i'w chlywed mewn cynhadledd ryngwladol ym Mangor ym mis Ebrill. Mae Poetry and Sound in Expanded Translation (Prifysgol Bangor, Ebrill 4-6) yn edrych ar swyddogaeth cyfieithu wrth sicrhau fod modd i bobl o ddiwylliannau gwahanol glywed barddoniaeth. Bydd y gynhadledd yn dod â beirdd, cyfieithwyr ac ysgolheigion at ei gilydd o wledydd ledled y byd, gan gynnwys Ffrainc, Gwlad Pwyl, Sweden, Canada, UDA a Seland Newydd. Ymhlith y siaradwyr mae'r Athro Lawrence Venuti, sy'n un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd ym maes astudiaethau cyfieithu, a'r bardd Caroline Bergvall. Penllanw project deunaw mis gan rwydwaith yr AHRC yw cynhadledd Poetry in Expanded Translation. Y trefnwyr yw Dr Zoë Skoulding o'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a Dr Jeff Hilson o Brifysgol Roehampton. Mae manylion y gynhadledd i'w gweld yma: http://expanded-translation.bangor.ac.uk/conf/index.php.cy

Ynghyd â'r gynhadledd, cynhelir tri digwyddiad min nos yn rhad ac am ddim. Bydd y noson agoriadol a gynhelir am 6pm, 4 Ebrill, yn Neuadd Powis yn cynnwys perfformiad clyweledol gan yr Athro Andrew Lewis ynglŷn â dyslecsia, LEXICON, yn ogystal â darlleniadau o farddoniaeth gan Philip Terry, Erín Moure a Lee Ann Brown. Ar nos Iau, 5 Ebrill, am 6pm, bydd barddoniaeth a pherfformiad gan Rhys Trimble, Nia Davies, Nisha Ramayya, Peter Hughes a Lisa Samuels. Yn dilyn y gynhadledd am 6pm nos Wener, 6 Ebrill, bydd lansiad (yn Neuadd Matthias, yr Ysgol Cerddoriaeth) o Twitters for a Lark, blodeugerdd gydweithredol Robert Sheppard o waith beirdd Ewropeaidd ffuglennol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018