Darlithoedd yn dod i fyw ar daith addysgol i Gaerdydd

Bu myfyrwyr ail-flwyddyn Ysgol Busnes Bangor yn ymgymryd â thaith addysgol i Gaerdydd am fewnwelediad unigryw i mewn i lywodraethau datganoledig ac effaith ‘newid’.Myfyrwyr yn adeilad y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol CymruMyfyrwyr yn adeilad y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Fe arweiniwyd y daith gan Mr David James, Darlithydd ym Marchnata, a Gweinyddwraig yr Ysgol, Emma Wynne-Hughes. Bu’r myfyrwyr yn ymweld â’r Senedd ym Mhae Caerdydd, sef cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, er mwyn astudio sut y mae llywodraeth ddatganoledig yn gweithredu. Pwysleisiwyd ymestyniad ac effaith newid cymdeithasol ac economaidd yn yr ardal gyfagos, yn ogystal â hanes y diwydiant glo, trwy ymweliadau i Ganolfan Treftadaeth Pontypridd ac Amgueddfa Pwll Mawr ym Mlaenafon; a defnyddiwyd ardal adfywiedig Bae Caerdydd fel astudiaeth achos am y fath hon o newid.

Meddai Sion Hill, myfyriwr BA Marchnata yn ei ail flwyddyn: “cefais well ddealltwriaeth o Gymru a’i rôl o fewn y DU ac Ewrop trwy gymryd rhan yn y daith hon. Credaf y bydd yr hyn yr wyf wedi dysgu ar y trip yma yn fy helpu i ysgrifennu traethodau mwy trylwyr trwy adlewyrchu ar sut y gall newidiadau diwydiannol effeithio ar yr economi”.

Mewnwelediad i fewn i'r diwydiant glo yn amgueddfa Pwll Mawr, BlaenafonMewnwelediad i fewn i'r diwydiant glo yn amgueddfa Pwll Mawr, Blaenafon

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2011