Dau dîm i gynrychioli Bangor yn rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge

Mae dau dîm o fyfyrwyr yn Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge 2012.

Mae’r IBM Universities Business Challenge yn gystadleuaeth o bwys lle mae israddedigion o brifysgolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan mewn cyfres o sefyllfaoedd busnes realistig ond ffug. Gofynnir i fyfyrwyr weithio fel bwrdd o gyfarwyddwyr a gwneud pob un o’r penderfyniadau busnes pwysig sy’n effeithio ar berfformiad eu ffug gwmni.  

Yn ogystal â galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd,  gwaith tîm ac arweinyddiaeth, gwelir y Challenge fel cyfle buddiol i fyfyrwyr rwydweithio gyda phobl sy’n recriwtio a chael eu dewis ganddynt. 

Eleni gwelwyd 304 tîm yn cystadlu sef y nifer fwyaf erioed, ac mae Ysgol Busnes Bangor yn ffodus iawn bod dau allan o’i tri thîm yn mynd ymlaen i’r rownd gynderfynol. Cynhelir y rownd nesaf yn y gwanwyn 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2012