Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy'n gwneud gradd Meistr 2013

Bydd graddedigion y DU/UE 2013 sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy'n gymwys.

I fod yn gymwys am ostyngiad i raddedigion, mae'n rhaid ichi gyflawni'r meini prawf canlynol:

  • Graddio o gwrs israddedig ym Mhrifysgol Bangor yn yr haf 2013;
  • Ymgeisio ac yna chofrestru ar gwrs Meistr cymwys* sy'n dechrau ym mis Medi 2013 ym Mhrifysgol Bangor;
  • Meddu ar statws preswylydd yn y DU neu'r UE (mae cynlluniau cymhelliant eraill ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol);
  • Ddim yn derbyn unrhyw fath arall o ysgoloriaeth gan Brifysgol Bangor na ffynonellau cyllido eraill, yn cynnwys nawdd gan drydydd parti.

Nid oes rhaid gwneud cais ar wahân am y gostyngiad.

* cyrsiau cymwys = pob cwrs Meistr llawn-amser hyfforddedig sy'n codi'r ffi a nodir yn rhan 1e y rhestr ffioedd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013