Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod arbennig i deulu o Garndolbenmaen

Margiad a Bethan DobsonMargiad a Bethan DobsonBydd 13 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig iawn i un teulu o Garndolbenmaen eleni wrth i fam a merch gymryd rhan yr yr un seremoni raddio. Yn camu i’r llwyfan i i dderbyn ei gradd yn y Gymraeg fydd Margiad Elen Lloyd Dobson, 21 a hynny ar ôl i’w mam, Bethan, annerch y gynulleidfa trwy ddarllen cerdd y diweddar Athro Emeritws Gwyn Thomas, ‘Y Coleg ar y Bryn / The College on a Hill’.

Yn ogystal â hyn, bu’r fam a’r ferch yn aelodau o’r un ysgol academaidd am flwyddyn, a hynny wedi i Bethan ymuno ag Ysgol y Gymraeg fel glasfyfyrwraig fel yr oedd Margiad yn dechrau ar ei blwyddyn olaf yno.

Mae cyswllt y teulu â Phrifysgol Bangor yn parhau, gyda chwaer arall, Martha Jên, yma yn astudio yn yr Ysgol Addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016