Dwyieithrwydd a syndrome Down

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi cyhoeddi erthygl gan fyfyriwr PhD Rebecca Ward a Dr Eirini Sanoudaki.

Bwriad yr erthygl yw hyrwyddo ymwybyddiaeth am ddwyieithrwydd mewn plant gyda syndrom Down ac i recriwtio cyfranogwyr ar gyfer project doethuriaeth Rebecca. Gallwch ddarllen yr erthygl yma.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2017