Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr ysgoloriaethau 2015

Derbyniodd enillwyr Ysgoloriaethau eu gwobrau mewn noson wobrwyo arbennig.

Elain Angharad JonesElain Angharad Jones

Cyflwynwyd gwobrau i naw o fyfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas gan Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John Hughes, yn y seremoni wythnos diwethaf.

“Mae'r gwobrau hyn yn gwbl haeddiannol, ac yn cydnabod ymrwymiad ein myfyrwyr i'w gyrfaoedd academaidd hyd yma," meddai Pennaeth yr Ysgol, Dr Martina Feilzer. "Edrychwn ymlaen at helpu'r enillwyr i gyflawni eu potensial amlwg yma ym Mangor."

Llongyfarchiadau i'r enillwyr eleni!

Ysgoloriaeth MynediadHana Llŷn Roberts Hana Llŷn Roberts

Elain Angharad Jones – Cymdeithaseg (£1,500)

Ysgoloriaeth Teilyngdod Bangor

Emily May Boyman - Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol (£3,000)

Stephanie Dale – Cymdeithaseg (£3,000)

Keisha Cooper – Troseddeg a Sbaeneg (£3,000)

Mari Elen Hughes – Cymdeithaseg a Chymraeg (£3,000)

Cara Glynne Jones – Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol (£3,000)Mari Elen HughesMari Elen Hughes

Hana Llŷn Roberts – Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol (£2,000)

Elain Angharad Jones – Cymdeithaseg (£1,500)

Ysgoloriaethau Santander

Charlotte Jones – MA Ymchwil Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol

Lowri Sidgwick – MA Gwaith Cymdeithasol

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2015