Enillwyr Ysgoloriaethau Mynediad Ysgol y Gymraeg 2016

Llongyfarchiadau calonnog i holl enillwyr ysgoloriaethau mynediad Prifysgol Bangor o Ysgol y Gymraeg. Mewn noson wobrwyo a gynhaliwyd yn ddiweddar, enillwyd rhyngddynt gwerth £21,000 o ysgoloriaethau i gefnogi eu hastudiaethau.

Gwelir yn y llun, yng nghwmni’r Athro Gerwyn Wiliams (Pennaeth Ysgol y Gymraeg) a’r Athro John Hughes (Is-Ganghellor Prifysgol Bangor): Nerys Wyn Williams (Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe: Ysgoloriaeth Deilyngdod); Beth Angharad Jones (Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun: Ysgoloriaeth Deilyngdod); Ceinwen Ann Margaret Jones (Ysgol Brynrefail: Ysgoloriaeth Ysgol y Gymraeg); Sioned Martha Davies (Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan: Ysgoloriaeth Ragoriaeth);  Angharad Fflur Llewelyn Ellis (Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: Ysgoloriaeth Deilyngdod); Glesni Haf Thomas (Ysgol Uwchradd Bodedern: Ysgoloriaeth Deilyngdod); Ffion Bryn Jones (Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: Ysgoloriaeth Gwynedd ac Ysgoloriaeth Deilyngdod); Mared Fôn Owen (Ysgol Uwchradd Bodedern: Ysgoloriaeth Deilyngdod); a Huw ap Gruffydd Bebb (Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: Ysgoloriaeth Deilyngdod).

Myfyriwr arall na welir yn y llun yw Nia Haf (Ysgol Brynrefail, Llanrug), enillydd Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2016