Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enwi Cymdeithas Ddaearyddiaeth yn Gymdeithas y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor

Mae Cymdeithas Ddaearyddiaeth yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wedi’i  hanrhydeddu’n Gymdeithas y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.  Sefydlwyd y Gymdeithas hon yn 2004, a threchodd fwy na 80 o gymdeithasau eraill i gasglu’r wobr.  Yn well fyth, mae’r Gymdeithas hefyd wedi ennill Gwobr Amgylcheddol 2012 am ei gwaith gyda Masnach Deg, yr Awr Ddaear ac Wythnos Mynd yn Wyrdd, a gafodd lawer o gyhoeddusrwydd.  Ar ben hynny, cafodd Chris Bibby a Charlie Wild, myfyrwyr yn yr Ysgol Amgylchedd, gydnabyddiaeth bersonol, a’r ddau’n rhan o dîm Cadeirydd y Gymdeithas Ddaearyddiaeth a enillodd Wobrau unigol Aur ac Arian, yn y drefn honno, yn y seremoni wobrwyo.

Mae’r pedair wobr a ddaeth i’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn adlewyrchu ymdrech wych gan y pwyllgor a’r aelodau i godi proffil y Gymdeithas.  Eleni, mae’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth wedi lansio ymgyrch, dan arweiniad y Brifysgol a’r Ddinas, dros Fasnach Deg, gan dynnu sylw at ei phwysigrwydd trwy gyfres o ddigwyddiadau ar draws y Brifysgol a’r gymuned ehangach.  Cafodd gweithgareddau’r Gymdeithas ym maes Masnach Deg gyhoeddusrwydd mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol, a dywedwyd eu bod yn ‘pontio’r agendor’ rhwng myfyrwyr a’r gymuned leol.  Bu’r ymgyrch hefyd yn gymorth i amlygu’r Gymdeithas ar raddfa ehangach yng Ngogledd Cymru.

Mae gweithgareddau ychwanegol gan y Gymdeithas wedi cynnwys ymweliad â’r Amgueddfa Byd Natur yn Llundain, a gyllidwyd yn rhannol gan Ysgol yr Amgylchedd ac a oedd, yn ôl Undeb y Myfyrwyr, yn enghraifft wych o’r modd y gall cymdeithas weithio gyda’i Hysgol. Mae ffilmiau addysgiadol wedi’u dangos, gan dynnu sylw at faterion o bwys megis Llifogydd Byd-Eang ac Amaeth, Coffi Masnach Deg, a’r effaith a gaiff gweithgareddau bodau dynol ar ein hamgylchedd.

Meddai Cadeirydd y Gymdeithas, Chris Bibby, “Mae wedi bod yn flwyddyn wych i’n Cymdeithas, rydym i gyd yn falch dros ben o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni fel pwyllgor, ond ni fyddem wedi llwyddo oni bai am gyfranogiad unigolion yn ein digwyddiadau. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn parhau â’n llwyddiant, gyda’n Swyddog Digwyddiadau presennol, a bydd Beth Dann, myfyrwraig Ddaearyddiaeth ym Mlwyddyn 2, yn ymgymryd â Chadair y Gymdeithas. Gyda syniadau newydd cyffrous, ni all hyn ond ein helpu i dyfu, a chyda’r posibilrwydd o nawdd ar y gorwel, mae’n mynd i fod yn flwyddyn wych arall.”    

 

Daw digwyddiadau’r flwyddyn hon i ben ddydd Gwener 11 Mai, gyda Dawns Haf y bydd 60 o fyfyrwyr Ysgol yr Amgylchedd o’r holl flynyddoedd yn bresennol ynddi. 

Mae’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn diolch i bawb am gymryd rhan, ac yn gobeithio gweld llawer o’i haelodau yn ôl y flwyddyn nesaf!

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2012