Ffilmiau Myfyriwr yn Helpu Milwyr yn America

Cafodd cyfres o ffilmiau byr am fywyd gwyllt gan fyfyriwr o'r ail  flwyddyn, Osian Williams, eu defnyddio i helpu milwyr mewn ysbyty yn America.

Eglurodd Osian, "Rhan o'r driniaeth yw gwylio'r ffilmiau yma am fywyd gwyllt. Mi welodd  yr ysbyty y ffilmiau ar y we, a chysylltu i ofyn am fwy. Mae'n  rhyfedd meddwl fod y ffilmiau yma yn gallu helpu'r milwyr, ac mae'n brofiad da imi gynhyrchu ffilmiau o'r fath."

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011