Goroeswraig strôc ifanc yn rhannu ei stori

Nicola BrownNicola BrownYn ddiweddar rhannodd myfyrwraig ôl-raddedig o Brifysgol Bangor sydd wedi goroesi strôc ei stori gyda Different Strokes, elusen sy'n cael ei rhedeg gan oroeswyr strôc ifanc i gefnogi goroeswyr strôc iau.

Mae Nicola Brown, 35, o Lanberis yn fam i ddau o blant, ac fe ddechreuodd cael ffitiau yn ei chwsg pan oedd yn 17 a dioddefodd strôc pan yr oedd yn 24 oed.

O ganlyniad i'r strôc, gadawyd Nicola yn rhannol ddall a chollodd y gallu i adalw gwybodaeth yn gywir, ond llwyddodd i oresgyn hyn drwy ddefnyddio technoleg gynorthwyol. Golygai hyn y gall mynychu prifysgol, ac fe raddiodd Nicola o'r Ysgol Seicoleg ym mis Gorffennaf gyda gradd BSc (Anrh) mewn Niwroseicoleg.

Daeth Nicola yn aelod o Headway Gwynedd & Môn, sefydliad dielw sy’n cefnogi goroeswyr niwed i'r ymennydd a'u teuluoedd/gofalwyr, yn 2008. Yn ystod ei blwyddyn gyntaf fel myfyriwr israddedig, dechreuodd wirfoddoli gyda hwy, ac ym mis Gorffennaf eleni, cafodd ei hethol yn Gadeirydd.

Mae gwaith gwirfoddol Nicola wedi cael cryn dipyn o sylw. Mae hi wedi ennill llawer o wobrau, gan gynnwys  Gwirfoddolwr y Flwyddyn RAG 2017, ar restr fer Gwirfoddolwr y Flwyddyn RAG 2018 ac enillydd Gwobr yr Uwch Siryf 2018 am ddangos ymrwymiad rhagorol i wirfoddoli tra yn y brifysgol. Y mis diwethaf enwebwyd Nicola am wobr genedlaethol Headway UK am Gyflawniad Eithriadol i helpu eraill gydag anaf i'r ymennydd.

Mae Nicola wedi siarad yn helaeth am fyw gydag anaf i'r ymennydd; yn fwyaf diweddar mae hi wedi rhannu ei phrofiadau gyda nifer o oroeswyr ifanc eraill yn y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd yn dilyn cais gan Headway UK ac mae hi wedi rhoi cyflwyniad o safbwynt claf i'r proffesiwn meddygol yng Nghymdeithas Frenhinol Meddygaeth yn Llundain.

Ar hyn o bryd mae Nicola yng nghanol gradd MSc mewn Egwyddor Niwroseicoleg Glinigol, mae hi hefyd yn ymwneud â phrosiectau arloesol i helpu'r rhai sydd mewn sefyllfa debyg. Mae Gerddi Iachau Headway a Ffrindiau Headway yn brosiectau newydd i rymuso aelodau drwy eu helpu i ail-ennill hyder a hunan-barch. Mae'r prosiectau gwirfoddoli hyn mewn cydweithrediad ag Undeb Myfyrwyr y Brifysgol, os hoffech wirfoddoli gydag un o’r projectau, ewch i wefan Undeb Bangor.

Darllenwch stori Nicola ar wefan Different Strokes yma: https://differentstrokes.co.uk/stories/nicola-brown-stroke-at-24/

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2018