Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grŵp TAR ODA yn cynnal gwerth 2 ddiwrnod o weithgareddau

Pob blwyddyn mae ein grŵp TAR ODA yn cynnal gwerth 2 ddiwrnod o weithgareddau ar gyfer y ddau ddosbarth hŷn o Pendalar – Dosbarth Foryd a Dosbarth Menai. Eleni ddaru nhw dreulio hanner diwrnod yn Llyn padarn a hanner diwrnod yng nghanolfan ddringo Beacon. Mae'r fenter hon nid yn unig yn rhoi profiad dysgu awyr agored anhygoel i'r plant, ond hefyd yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr weithio gyda phlant go iawn a'u cael i gynllunio a darparu gwersi cynhwysol. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu awyr agored, edrychwch ar: High Quality Outdoor Leaning for Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2019