Graddedigion Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn y Shard

Bu graddedigion Ysgol Busnes Bangor, Agnieszka Kurdzieko ac Elin Jones mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol ym mis Gorffennaf, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yn y Shard yn Llundain.

Roeddent yng nghwmni uwch weithredwyr yn cynnwys Christopher Crellin, Is-lywydd Cyllid Sony Music Entertainment, Aaron Musca, Prif Swyddog Ariannol IKEA Ltd, a Kristy Eden-Green, Cyfarwyddwr Cyllid State Street, un o'r cwmnïau rheoli asedau mwyaf yn y byd.

Yn ogystal â rhoi golwg rhagorol ar adeiladu gyrfa lwyddiannus fyd-eang, roedd y digwyddiad yn dod ag arweinwyr busnes presennol ac arweinwyr y dyfodol at ei gilydd i gael profiad unigryw o rwydweithio.

Gwahoddwyd myfyrwyr blwyddyn olaf Cyfrifeg a Chyllid i'r digwyddiad unigryw i gynrychioli Prifysgol Bangor fel un o ddim ond 26 o brifysgolion drwy'r DU gyda chyrsiau a achredir gan CPA Awstralia. 

Elin ac Agnieszka yn siarad â Philip Sourry, Cyfarwyddwr Anweithredol Byddin yr IachawdwriaethElin ac Agnieszka yn siarad â Philip Sourry, Cyfarwyddwr Anweithredol Byddin yr Iachawdwriaeth

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017