Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grym llesol y gân yn gyrru llwyddiannau Alistair

Alistair O'MahoneyAlistair O'MahoneyI Alistair O’Mahoney, 21 oed ac o Gastell Nedd, roedd dewis astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol yn gam cwbl naturiol iddo. Yn perthyn i deulu cerddorol, bu’n derbyn gwersi piano o oed cynnar a bu hefyd yn aelod o fand pres ei sir, gan chwarae ger un o gofgolofnau mwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf, y Menin Gate, ar safle brwydro Ypres yn ystod un taith dramor â’r band.

Ochr yn ochr â’r angerdd amlwg yma dros gerddoriaeth, fodd bynnag, oedd diddordeb bore oes ym maes iechyd – diddordeb a ddaeth ar un adeg yn awydd gwirioneddol i ddilyn gyrfa feddygol. Ond, gyda gwaed yn amlwg yn dewch na dŵr (di-haint), setlodd Alistair ar astudio Cerddoriaeth ym Mangor. Dair blynedd yn ddiweddarach, mae’n graddio gyda gradd BMus a repertoire swmpus o brofiadau, gan gynnwys arwain côr merched Aelwyd JMJ i lwyddiannau rhyfeddol yn Eisteddfod yr Urdd 2019 a llwyddo i gipio Tlws y Cerddor deirgwaith yn yr Eisteddfod Ryng-golegol.

Ni ddiflannodd y diddordeb ym maes iechyd yn gyfangwbl, fodd bynnag, a manteisiodd Alistair ar raglen internïaeth y Brifysgol i weithio gyda’r Ysgol Gwyddorau Iechyd ar gynllun Cân y Gân – sef cynllun i greu adnodd cerddorol ar gyfer pobl sydd yn byw â dementia. Yn dilyn cais gyhoeddus am ganeuon, derbyniodd Alistair 600 o enwebiadau a’r cam nesaf oedd gosod detholiad ar CD. Amcan olaf y cynllun yw i ddosbarthu’r CDs i gartrefi gofal dementia preifat ar hyd a lled Cymru.

Meddai Alistair am y profiad o weithio ar y cynllun:

‘Roedd gallu rhannu fy nealltwriaeth o’r maes er mwyn creu adnodd a fyddai’n effeithio’n gadarnhaol ar fywydau nifer o bobl yn brofiad gwerthfawr iawn – profiad a arweiniodd at lunio fy nhraethawd hir ar ddefnydd o gerddoriaeth mewn therapïau dementia.’

Wedi ei fagu ar aelwyd ddi-Gymraeg, roedd arlwy cyfrwng Cymraeg y Brifysgol – a’r diwylliant Cymraeg a geir yn Neuadd JMJ – yn dynfa fawr i Alistair, a’r profiadau a gafodd wrth arwain corau, cadeirio gwahanol gymdeithasau a gwirfoddoli mewn ysgolion lleol yn coroni tair blynedd arbennig.

Gan barhau â’i ymchwil ym maes cerddoriaeth ac iechyd a lles, bydd Alistair yn dychwelyd i Brifysgol Bangor ym mis Medi i ddilyn cwrs MA mewn Cerddoriaeth.

Straeon Perthnasol:
Llwyddiannau Aelwyd JMJ yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019
Sicrhau mynediad at Gerddoriaeth Cymraeg ar gyfer pobl sydd yn byw gyda dementia
Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2019