Gwobr arall ar gyfer Llety ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor ar y brig yng Nghymru ac yn drydydd yn y Deyrnas Unedig mewn tabl cynghrair newydd sy'n rhestru prifysgolion ar gryfder eu llety myfyrwyr.

Mae Gwobrau Prifysgol Gorau 2015 gan y wefan studentcrowd.com wedi rhoi gwobrau penodol i brifysgolion sydd wedi rhagori drwy roi'r profiad gorau i fyfyrwyr. Cafodd yr enillwyr eu dewis gan aelodau StudentCrowd a nododd y meini prawf allweddol ar eu profiadau fel myfyrwyr.

Mae gwarant o lety ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf - yn ogystal â safon y llety a gynigir – yn bwysig iawn ar gyfer y rhai sy'n dewis astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Mae pob llety sy'n eiddo i Brifysgol Bangor bellach yn cynnig aelodaeth am ddim i gampfa Canolfan Brailsford, sef Canolfan Chwaraeon a adnewyddwyd yn ddiweddar. Mae’r gampfa’n cynnwys peiriannau cardiofasgwlaidd ac offer gwrthsafiad diweddaraf Lifefitness.

Ym mis Medi 2015, bydd pentref myfyrwyr newydd gwerth £30M y Santes Fair yn agor, lle bydd yn cynnig amrywiaeth o lety gan gynnwys fflatiau stiwdio en-suite a thai tref. Bydd yna hefyd gaffi, siop, golchdy, ystafelloedd cyffredin a chyfleusterau ffitrwydd ar y safle.

Yn ogystal â’r wobr yma, cafod llety ansawdd uchel y Brifysgol ei raddio ymysg y gorau yn y DU yng ngwobrau whatuni.com yn gynharach eleni.

Mae llwyddiannau diweddar eraill Prifysgol Bangor yn cynnwys cael ei gosod ar y brig yng Nghymru ac yn wythfed yn y DU mewn arolwg cenedlaethol o foddhad myfyrwyr, ar sail boddhad myfyrwyr gyda’u profiad yn y brifysgol.

Fe’i gosodwyd ymysg y 50 prifysgol orau yn y DU yn ôl Good University Guide 2015 y Times a’r Sunday Times, ac fe’i gosodwyd ymysg 100 prifysgol orau’r byd am agwedd ryngwladol y Brifysgol.

Straeon perthnasol:

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Brydeinig
Datblygu neuaddau myfyrwyr y Santes Fair

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2015