Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfa academaidd yn denu Emma

Emma HughesEmma HughesMae myfyriwr lleol ar ei ffordd i ddilyn gyrfa academaidd ar ôl derbyn ei gradd ôl-radd yn seremoni raddio’r gaeaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Graddiodd Emma Sarah Hughes, sy’n 22 oed o Fangor ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan, gyda MRes mewn Rheoli a Chyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor.

Pan oedd Emma yn astudio ar gyfer ei lefel A, doedd ganddi ddim syniad pa lwybr gyrfa i'w ddilyn. Penderfynodd astudio gradd yn Ysgol Busnes Bangor gan ei bod yn gwybod y byddai’r flwyddyn gyntaf yn cwmpasu amrywiaeth o wahanol agweddau ar fusnes fel marchnata, rheolaeth, cyfrifeg, cyllid ac economeg. Yn ei hail flwyddyn, penderfynodd arbenigo mewn rheolaeth a chyfrifeg am weddill ei gradd.

Meddai Emma am ei chyfnod ym Mangor:

"Pan oeddwn yn ysgrifennu fy nhraethawd hir yn ystod fy mlwyddyn olaf, penderfynais fy mod i eisiau dilyn gyrfa academaidd  a gobeithio bod yn ddarlithydd. Dewisais astudio 'Meistr trwy Ymchwil' oherwydd roedd yn golygu fy mod yn gweithio’n annibynnol ar broject ymchwil gyda dau oruchwyliwr yn fy arwain. Canolbwyntiais ar  yr anghydfod diweddar yn nhrenau tanddaearol Llundain  ynglŷn â chau’r swyddfeydd tocynnau a chyflwyno gwasanaeth nos 24 awr. Dadansoddais sut y portreadwyd yr anghydfod gan y cyflogwyr, yr undeb RMT a'r cyfryngau.

"Roeddwn yn ffodus fy mod wedi mynd i dair cynhadledd a chyflwyno fy ngwaith ynddynt yn ystod fy nghwrs. Datblygodd hyn fy hyder i gyflwyno o flaen cynulleidfa a chefais y cyfle i gwrdd â phobl eraill sy'n gweithio yn fy maes ymchwil.

"Drwy gydol fy astudiaethau isradd ac ôl-radd gweithiais yn rhan-amser fel derbynnydd yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, Canolfan Brailsford. Roedd yn anodd jyglo’r ddau, ond mae'n bosibl os yr ydych yn rheoli eich amser yn effeithlon.

"Er fy mod wedi mwynhau cwblhau’r radd ôl-radd, roedd yn heriol iawn, felly mae'n deimlad gwych cael gorffen. Rwyf newydd ddechrau astudio doethuriaeth yn yr Ysgol Busnes, felly bydd hynny'n fy nghadw’n brysur am dair blynedd arall! Ar ôl hynny, rwy’n gobeithio aros yn y byd academaidd a dilyn gyrfa yn ymchwilio a darlithio."

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015