Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Interniaeth i Llyr

Llongyfarchiadau mawr i Llyr Titus Hughes, myfyriwr ym mlwyddyn olaf ei radd yn y Gymraeg, am ennill interniaeth yn Ysgol y Gymraeg. Mae’r interniaeth yn rhan o raglen arbennig sydd wedi ei sefydlu gan Brifysgol Bangor i roi sgiliau byd gwaith i fyfyrwyr is-raddedig. Yn ystod yr interniaeth bydd Llyr yn ymchwilio i adnoddau dysgu Cymraeg ar-lein, gan gynnwys ymarferion gramadegol, ac yn eu cynnull i greu adnodd ar-lein arbennig y gall myfyrwyr Ysgol y Gymraeg ei defnyddio yng nghwrs eu gradd. Bydd yr interniaeth yn dod i ben ym mis Mehefin. Gobaith Llyr yw dychwelyd i Ysgol y Gymraeg i gwblhau gradd Meistr yn 2014-15.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2014