Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Kieran yn gwireddu ei freuddwyd drwy ennill gradd mewn cyfrifiadureg

Kieran BoldKieran BoldMae myfyriwr Cyfrifiadureg, sydd wedi mwynhau pob eiliad o'i amser ym Mhrifysgol Bangor, yn graddio yr wythnos hon.

Mae Kieran Bold, 21, o Landrillo-yn-Rhos, wastad wedi bod ag angerdd ynghylch  cyfrifiadureg, ac wedi blogio am gemau amrywiol ers iddo fod yn 15 oed. Roedd yn cymryd rhan yn y  clwb cyfrifiadureg amser cinio yn yr ysgol lle byddai’n helpu eraill i ddysgu i godio. Mae hefyd wedi helpu’r henoed drwy wirfoddoli i’w dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur ac i fynd ar-lein.

Dywedodd Kieran, cyn-fyfyriwr yn Ysgol Eirias, Bae Colwyn: "Mae'n deimlad hollol anhygoel i fod yn graddio. Mae’r tair blynedd wedi mynd yn gyflym, ac yr wyf wedi mwynhau pob eiliad. Mae Prifysgol Bangor, o’r staff i Undeb y Myfyrwyr, i'm cyfoedion, i gyd wedi gwneud hwn yn brofiad anhygoel."

Am Fangor, ychwanegodd: "Pan ddeuthum i ddiwrnod agored, nid oedd fel unrhyw un arall yr oeddwn wedi bod ynddo. Roedd y staff i gyd yn gwneud i chi deimlo'n gartrefol, ac roedd y dewis o feysydd i’w hastudio'r heb ei debyg. Roedd gan y Brifysgol a'r Adran Gyfrifiadureg bopeth yr oeddwn ei angen. Roedd hefyd yn wych bod llety wedi’i warantu i mi, ac roedd y clybiau a’r cymdeithasau i gyd yn rhad ac am ddim i ymuno â hwy ac roedd gymaint o leoedd y gallech fynd i’w gweld ac roedd y golygfeydd yn eithriadol.

"Yn y flwyddyn gyntaf, cefais y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect oedd yn codi o’r modiwl Safbwyntiau Proffesiynol. Roeddem wedi creu prosiect a'i gyflwyno ger bron "Y Dreigiau" er mwyn iddynt werthuso’r syniad. Arweiniodd hyn at un o'r cwmnïau eisiau ymhelaethu ar y syniad, ac yna cafodd naw myfyriwr a finnau gyfle i ennill profiad diwydiannol dros yr haf cyfan yn ystod ein blwyddyn gyntaf."

Mae Kieran yn gobeithio astudio MSc drwy ymchwil ac yna PhD yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2016