Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiannau i Brifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru

Gwnaeth Prifysgol Bangor ei marc ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar lle gwelwyd enillwyr bwrsariaethau chwaraeon lleol, myfyriwr ac aelod o staff yn cymryd eu lle ar y podiwm.

Catrin (chwith) a Seth (dde)Catrin (chwith) a Seth (dde)Derbyniodd Catrin Jones, 15 oed, o Fangor Fwrsariaeth Chwaraeon Lleol Prifysgol Bangor y llynedd a thorrodd record Cymru a Phrydain yn y categori 48kg o fewn pythefnos yn ddiweddar. Fel un o sgwad dalent Prydain, bydd Catrin yn teithio i Beriw ym mis Ebrill i gystadlu yn Chwaraeon Ieuenctid y Byd.

Meddai ei hyfforddwr a’i thad, Dave Jones sy’n Rheolwr Ffitrwydd yng Nghanolfan Brailsford, canolfan chwaraeon y Brifysgol: "Rydym wedi gweld datblygiad cyflym mewn cyfnod byr o amser, ac mae Catrin wedi symud ymlaen yn gyflym iawn, mae hi’n obaith gwych ar gyfer y dyfodol."

Wedi graddio â gradd seicoleg o Brifysgol Bangor a hefyd wedi derbyn Bwrsariaeth Chwaraeon Lleol, enillodd Seth Casidsid, 25 oed, o Fangor y categori 62kg ym Mhencampwriaeth Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol.

Hannah (chwith) a Tiffany (dde)Hannah (chwith) a Tiffany (dde)Torrodd Hannah Powell, 21, o Birmingham y record Brydeinig yn y categori 48kg yn y  Pencampwriaethau fel codwr pwysau gwadd. Enillodd Hannah gystadleuaeth codi pwysau Lloegr yn ddiweddar iawn ac erbyn hyn mae hi wedi ennill ei lle yn y  Pencampwriaethau Ewropeaidd ac mae a’i bryd ar gystadlu ym Mhencampwriaethau'r Byd yn yr Unol Daleithiau yn hwyrach eleni. Mae Hannah yn fyfyrwraig Gwyddor Chwaraeon ac yn enillydd ysgoloriaeth chwaraeon.

Daeth Tiffany Brannan, 23, hyfforddwr ffitrwydd yng Nghanolfan Brailsford yn ail yn y categori 58kg.

Meddai Iona Williams, Rheolwr Datblygu Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor: "Mae'r Brifysgol yn falch iawn o roi cefnogaeth i dalent leol. Mae codi pwysau Olympaidd wedi gweld cynnydd ers ailwampio Canolfan Brailsford sydd erbyn hyn yn cynnwys  lle codi pwysau Olympaidd pwrpasol."

Straeon perthnasol:

Myfyrwyr Bangor yn fuddugol mewn Pencampwriaethau Codi Pwysau yn Lloegr

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015