Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Llwyddiant a chynabyddiaeth i Aelwyd JMJ

Mae Aelwyd John Morris-Jones, cymdeithas gorawl neuadd breswyl myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol, wedi ennill gwobr genedlaethol yng ngwobrau’r National Societies Awards 2019. Dyfarnwyd tlws y ‘Best Arts Society’ i’r gymdeithas mewn seremoni ym Manceinion yn ddiweddar.

Roedd y gwobrau, a drefnwyd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS) ac a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion, wedi derbyn dros 800 o enwebiadau gan gymdeithasau myfyrwyr ar hyd a lled y DU. Gydag ond deuddeg o wobrau yn cael eu dyfarnu ar y noson, roedd y cymdeithasau hynny a lwyddodd i gyrraedd y rhestr fer eisoes wedi cyflawni camp a hanner – ffaith sy’n gwneud llwyddiant yr Aelwyd hyd yn oed yn fwy clodwiw.

Mae Aelwyd JMJ yn gartref i sawl côr a pharti canu - o gorau meibion a chorau merched i bartïon cerdd dant - ac wedi profi llwyddiannau niferus ar lwyfannau eisteddfodau a chystadlaethau cenedlaethol yn y cyfnod diweddar.

Ymhlith yr agweddau a dderbyniodd glod penodol gan feirniaid y gystadleuaeth ym Manceinion oedd y ffaith fod y gymdeithas yn gweithio â’r gymuned leol. Mae’r gymdeithas yn trefnu cyngherddau Nadolig blynyddol, gan sicrhau fod unrhyw elw a ddaw yn cael ei rannu ag achosion da yn y gymuned leol. Er enghraifft, cyflwynodd y gymdeithas rodd o £250 i elusen iechyd meddwl yn y rhanbarth y llynedd. Maent hefyd yn ymweld â chartrefi henoed yn yr ardal, gan fynd â thraddodiad canu cynhenid Gymraeg at breswylwyr sy’n aml iawn yn byw â chyflyrau sy’n effeithio ar y cof, megis dementia ac Alzheimer’s.

Wrth ymateb i’r llwyddiant diweddaraf yma i Aelwyd JMJ, meddai Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Gethin Morgan:

“Mae llwyddiannau Aelwyd JMJ yn parhau i fod yn destun clod, a’r llwyddiant diweddar yma yn tystio i’r agweddau cymunedol ac elusennol sy’n cael eu cyflawni gan y gymdeithas. Hoffwn ddiolch i bawb sydd ynghlwm â’r gymdeithas am eu gwaith caled a hoffwn ddymuno pob llwyddiant i Aelwyd JMJ wrth iddi barhau i ddatblygu i fod yn rym gwirioneddol ym maes canu corawl yng Nghymru.”

Ategwyd hyn gan Yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor (Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned), a ddywedodd:

“Llongyfarchiadau mawr i Aelwyd JMJ ar dderbyn y wobr hon. Mae Neuadd John Morris-Jones a chymdeithasau megis Aelwyd JMJ yn cyfrannu’n sylweddol at ddiwylliant Cymraeg a Chymreig Prifysgol Bangor ac yn chwarae rhan bwysig wrth ymgysylltu â’r gymuned leol. Da o beth yw gweld hynny’n cael ei gydnabod gan wobrau cenedlaethol fel hyn.”

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2019