Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant Almaeneg Dwbl mewn Cynhadledd yng Nghaergrawnt

Elly Baker a Kate MadgeElly Baker a Kate MadgeCafodd dau fyfyriwr Almaeneg ar eu blwyddyn olaf, Elly Baker (Almaeneg gyda Sbaeneg) a Kate Madge (Ffrangeg ac Almaeneg) eu dewis i roi papurau ym mhedwaredd Cynhadledd Israddedigion Caergrawnt mewn Astudiaethau Almaeneg, ar 10 Chwefror 2018. Mae'r gynhadledd, sydd wedi'i chynnal yn flynyddol er 2015, wedi denu sylw sylweddol ym maes Astudiaethau Almaenig, a'r nod yw dangos y gwaith rhagorol a wneir gan is-raddedigion ar draws Prydain. Gyda deg o fyfyrwyr yn unig yn cael eu dewis i roi papurau, roedd Bangor wedi'i chynrychioli'n dda yn y gynhadledd. Fel y dywed Anna Saunders, Pennaeth Ieithoedd Modern a Diwylliannau ym Mangor: ‘Roedd yn hynod gyffrous gweld dau fyfyriwr yn cynrychioli Bangor yn y gynhadledd, ac yn gamp gwirioneddol i Elly a Kate.’

Thema’r gynhadledd eleni oedd 'Protest'. Rhoddodd Elly Baker gyflwyniad ar thema gyfoes, gan edrych ar rôl celf mewn protest wleidyddol, gyda phapur o'r enw ‘The Centre for Political Beauty: Creative Protest in Contemporary Germany’. Fel y dywedodd ar ôl y digwyddiad, ‘roedd y gynhadledd yn gyfle gwych i ehangu fy ngorwelion academaidd drwy weld cysyniadau newydd, a thrwy allu cwrdd â myfyrwyr eraill a darlithwyr yn fy maes. Yr hyn a gefais o'r profiad, oedd sylwi fy mod i wir yn mwynhau cyflwyno cysyniadau academaidd mewn gwirionedd o flaen cynulleidfa - rhywbeth nad ydw i'n meddwl i mi ei sylweddoli cyn mynd i Gaergrawnt'.

Cyflwynodd Kate Madge ei phapur ar thema hanesyddol, ac edrychodd ar wahanol ddehongliadau o derfysgoedd gweithwyr 1953 yn y GDR, gan ddangos gwahaniaethau sylweddol yn y modd y cafodd ei gynrychioli ar naill ochr y Rhyfel Oer. Fel y dywedodd Kate, ‘Roedd y Gynhadledd yn gyfle gwych i gyflwyno ymchwil i eraill, cwrdd ag israddedigion Almaeneg ar draws Prydain ac Iwerddon, a chlywed eu papurau ar sawl elfen wahanol o brotest, megis protest mewn llenyddiaeth, diwinyddiaeth a cherddoriaeth. Roedd yr araith gyweirnod a'r sesiwn holi ac ateb ar yrfaoedd mewn Astudiaethau Almaenig hefyd yn uchafbwyntiau - roedd yn ddiwrnod hwyliog a difyr.' 

Mae Kate ac Elly ill dwy yn gobeithio dilyn eu hymchwil ym maes Astudiaethau Almaenig ymhellach i lefel ôl-radd. Mae hwn yn gychwyn gwych, ac yn un sy'n bendant yn argoeli’n dda i’r dyfodol!

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018