Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Llwyddiant cyflogaeth i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr blwyddyn derfynol

Llongyfarchiadau i ddau o’n cyn-fyfyrwyr a ddau o’n myfyrwyr trydedd flwyddyn sydd wedi cael cynigion cyflogaeth yn ddiweddar.

Bydd Joshua Simpson, a raddiodd yn 2012, yn cychwyn contract hyfforddi gyda Swayne Johnson ar Fehefin 23, tra bydd Elin Jones, a raddodd yn 2013, yn dechrau ar gontract hyfforddi gyda Pritchard Jones Evans Lane yng Nghaernarfon ym mis Medi.

Yn y cyfamser, bydd dwy fyfyrwraig yn eu blwyddyn derfynol yn graddio wedi sicrhau eu swyddi gyntaf. Mae Cyngor Gwynedd wedi cynnig swyddi yn yr adran Adnoddau Dynol a’r adran Syrfëwr i Rebecca Kieley a Sian Roberts, yn ôl eu trefn. Canlyniad yw’r apwyntiadau o’r argraff dda wnaethpwyd tra cymryd rhan yn y cynllun interniaethau sy’n bodoli rhwng y Cyngor ag Ysgol y Gyfraith.

Hoffai Ysgol y Gyfraith, Bangor, dymuno'r gorau i Joshua, Elin, Rebecca a Sian yn eu swyddi newydd ac yng ngweddill eu gyrfaoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014