Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant i ADNODD yn arolwg NSS: pob pwnc yn 10 uchaf y DU am foddhad myfyrwyr

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015 yn dangos llwyddiant aruthrol i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD). Cyflawnodd yr Ysgol sgôr boddhad cyffredinol trawiadol o 97%, ac ar ben hynny enillodd holl feysydd pwnc israddedig yr ysgol sgoriau boddhad yn neg uchaf y DU.

Dyfarnwyd Prifysgol Bangor yn GYNTAF yn y DU ym meysydd pwnc Coedwigaeth ac Amaethyddiaeth (y ddau ohonynt â sgôr boddhad cyffredinol o 100%); mae’r ail bwnc yn cynnwys graddau Cadwraeth yr Amgylchedd ac Ecoleg Daear a Môr Cymhwysol ADNODD. Ar ben hynny, gosodwyd Bangor yn CHWECHED yn y DU ym meysydd pwnc Daearyddiaeth Ffisegol a Gwyddor Amgylcheddol, gyda sgôr o 98% am foddhad cyffredinol.

Mae llwyddiant ADNODD yn adlewyrchu llwyddiant Prifysgol Bangor yn ei chyfanrwydd; mae'r Brifysgol yn parhau i fod yn 10 uchaf y DU (ac yn GYNTAF yng Nghymru) am Foddhad Cyffredinol Myfyrwyr, ac am fesuriadau eraill yn cynnwys: Addysgu, Cefnogaeth Academaidd ac Asesu ac Adborth.

Meddai Pennaeth Ysgol ADNODD, Yr Athro Morag McDonald, wrth ymateb i ganlyniadau NSS 2015: "Mae hwn yn ganlyniad aruthrol ac yn glod i ymdrechion ein holl staff technegol, gweinyddol ac academaidd yn addysgu a chefnogi myfyrwyr. Mae'r canlyniadau hefyd yn glod i'r bartneriaeth gynhyrchiol yr ydym yn ei datblygu â'n myfyrwyr, yn arbennig drwy Bwyllgor Ymgynghorol Staff-Myfyrwyr yr Ysgol a'n cynllun arweinwyr cyfoed. Mae Bangor yn lleoliad bendigedig i astudio pynciau amgylcheddol a daearyddol ac mae'n destun balchder arbennig i ni fod myfyrwyr ADNODD mor hynod o fodlon a'u profiad".

Mae ADNODD wedi cael cryn lwyddiant ym meysydd ymchwil a chyflawniad myfyrwyr dros y deuddeg mis diwethaf; mae'r canlyniadau NSS diweddaraf hyn yn eisin ar ben y deisen. Mae'r Ysgol yn awr yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd i Fangor ym mis Medi, a dechrau ar 12 mis llwyddiannus arall!

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015