Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llywydd newydd i Undeb Myfyrwyr Bangor

Yn ddiweddar, cafodd Rhys Taylor ei ethol fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor.

Ar hyn o bryd mae Rhys Taylor, 21, o Bontypridd yn gweithio fel Is Lywydd Addysg a Lles i Dîm Sabothol Undeb Myfyrwyr ym Mangor. Bydd yn dechrau ei swydd newydd fel Llywydd ym mis Mehefin, 2014.

Y llynedd fe raddiodd gyda gradd mewn Hanes a Pholisi Cymdeithasol. Meddai Rhys sydd yn gyn ddisgybl Ysgol Gyfun Rhydfelen, Pontypridd:

“Penderfynais astudio Hanes a Pholisi Cymdeithasol ym Mangor gan fod y cwrs yn fy ngalluogi i barhau i astudio hanes (pwnc wnes i fwynhau yn fawr iawn yn yr ysgol), a dechrau ar bwnc newydd a oedd yn edrych ar faterion polisi megis tai, addysg, iechyd, trais a throsedd.

“Wnes i fwynhau astudio ym Mangor yn fawr iawn - cael cyfle i astudio trwy’r Gymraeg, gyda darlithwyr sy’n arbenigwyr yn eu maes, yn ogystal â’r nifer o gyfleoedd all gyrsiol sydd ar gael!”

Mae tri arall yn cyd-weithio gyda Rhys yn yr Undeb, sef Nicola Pye, Lydia Richardson a Mark Stanley. Mae ganddo ef ar Aelodau Sabothol eraill gyfrifoldebau enfawr a'r gallu i newid bywydau myfyrwyr nawr ac yn y dyfodol er gwell. Mae bod yn Aelod Sabothol wedi rhoi nifer o gyfleoedd i Rhys, ac wedi helpu gyda datblygu nifer o sgiliau angenrheidiol.

Meddai Rhys:
“Mae bod yn Aelod Sabothol yn brofiad unigryw - yn mynd o fod yn fyfyriwr i fod yn arwain myfyrwyr ac yn creu newid i fyfyrwyr o fewn y Brifysgol.”

Esboniodd Rhys rhai o’r pethau mae’r Undeb wedi’i gyflawni:
“Mae’r undeb wedi cyflawni; clybiau a chymdeithasau am ddim, llyfrgell 24/7, Gwobrau Landlordiaid, gweithio gyda’r Brifysgol i wella darpariaeth llyfrau yn y llyfrgell, creu cynllun ar gyfer Iechyd Meddwl, a mwy!”

“Fel rhywun sy’n dod o deulu Saesneg, ble mai Cymraeg oedd iaith y dosbarth bues i’n awyddus i fyw mewn cymuned Gymraeg - a pa le gwell i wneud na Neuadd JMJ ym Mangor.  Fe wnaeth y gymuned sy’n bodoli o fewn JMJ gyfrannu’n sylweddol at fy mhrofiad fel myfyriwr ym Mangor.”

Cafodd wahoddiad i fod ar banel Senedd Ewrop  yn ddiweddar yn trafod mewnfudiad o’r Undeb Ewropeaidd a’u heffaith ar ddiwylliant yng Nghymru.

Ychwanegodd Rhys beth yw ei obeithion am y dyfodol:
“O ran yr Undeb, dwi'n gobeithio bod ein hymgyrchoedd fel yr ymgyrch tai ac iechyd meddwl yn parhau i ddatblygu, a bod Pontio yn darparu cyfle i ni i weithio'n agosach gyda'r gymuned ac i gyfathrebu'n well gyda myfyrwyr.

“Yn bersonol, dwi'n ofn y dyfodol! Dwi'n gobeithio cael swydd llawn amser naill a'i yn gwneud ymchwil a pholisi ar gyfer y llywodraeth neu elusen, neu'n parhau i weithio mewn addysg!”

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014