Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mam o Abersoch yn jyglo gwaith ac astudiaethau i ennill gradd dosbarth cyntaf

Natasha RobertsNatasha RobertsMae Natasha Roberts o Abersoch, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith ar ôl goresgyn llawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau. 

Esboniodd Natasha, 23, sut y llwyddodd i jyglo cael babi, bod yn fam sengl, astudio a gweithio gyda chymorth y staff Ysgol y Gyfraith.

Dywedodd Natasha: "Yn ystod fy ail flwyddyn cefais wybod yr oeddwn yn feichiog ac fe ddychrynais oherwydd nid oeddwn yn meddwl y byddwn yn gallu parhau â fy astudiaethau. Fodd bynnag, fe es yn fy mlaen a daeth Benjamin gyd-af i rai darlithoedd oherwydd yr oeddwn yn bwydo ar y pryd.

"Bydd yn ddau ym mis Awst ac fe ddaeth gyd-af tan y diwedd. Roedd y staff yn gefnogol iawn o hyn ac yn fy nghaniatáu i mi gael sesiynau dal i fyny a chyfarfodydd un i un. Dwi ddim yn meddwl y byddwn wedi gallu cael gradd dosbarth cyntaf heb eu cymorth, a hefyd Benjamin, sydd wedi fy ysbrydoli i barhau ac i wneud yn dda."

Ynghylch gweithio wrth astudio, "Roeddwn yn gweithio'n rhan amser mewn fferylliaeth yn Abersoch ers 2012. Mae wedi bod yn fendith ac yn felltith i weithio wrth astudio oherwydd ar un llaw, cefais incwm cyson, tra ar y llaw arall, roedd gennyf draethodau ac arholiadau i’w astudio ar eu cyfer."

Uchafbwynt cyfnod Natasha ym Mhrifysgol Bangor oedd pan gafodd alwad ffôn yn dweud ei bod wedi derbyn gradd dosbarth cyntaf yn Y Gyfraith. Eglurodd, "allwn i ddim bod yn hapusach ac yr oeddwn yn crio fel babi! Ni allem fod wedi gwneud hyn heb y staff, maent wedi bod yn anhygoel. 

"Ni allaf ganfod unrhyw eiriau i gyfiawnhau sut mae'n teimlo i raddio. Ochr yn ochr â rhoi genedigaeth i fy mab, mae hyn yn mynd i fod yn un o'r profiadau mwyaf cofiadwy o fy mywyd."

Ym mis Medi mae Natasha yn gobeithio astudio gradd Meistr ym Mhrifysgol Bangor ac yna  dilyn gyrfa fel cyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016