Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mis o lwyddiant i Hanes

Gwahoddwyd tri aelod staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg i fynychu Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor ar Hannah Pickering, Daniel Herbert a Harriet Weller gyda Mari Wiliam a’r wobr Athro’r Flwyddyn.Hannah Pickering, Daniel Herbert a Harriet Weller gyda Mari Wiliam a’r wobr Athro’r Flwyddyn.Ebrill 30ain yn Neuadd PJ, gan eu bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dau o’r prif gategorïau.   

Roedd Dr Mark Hagger a Dr Dinah Evans ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol, ac enillodd Dr Mari Elin Wiliam y categori Athro’r Flwyddyn.  Ymunwyd â hwy yn y Gwobrau gan bedwar o fyfyrwyr is-raddedig - Alice Lovell, Hannah Pickering, Daniel Herbert and Harriet Weller – sef rhai o’r myfyrwyr oedd wedi eu henwebu.

Yn ychwanegol, roedd Vicky Allen – Cynrychiolydd Cwrs Hanes Blwyddyn 3 – ar y rhestr fer ar gyfer y dosbarth Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn.  Dilynai hyn yn glos ar ei llwyddiant yn ennill y teitl Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn.

Dywedodd Dr Peter Shapely, Pennaeth yr Ysgol:

“Rwy’n hynod o falch o lwyddiant Vicky:  mae dod i’r brig ymysg 400 o arweinwyr cyfoed y Brifysgol, ac yna cael ei chydnabod am ei hymroddiad fel cynrychiolydd cwrs ,yn gamp hynod o nodedig.  Mae’n haeddiannol dros ben.

“Yn ychwanegol at lwyddiannau Vicky, rwy’n ymfalchïo yn y gydnabyddiaeth a dderbyniodd Mark, Dinah a Mari yn y Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr.  Dengys hyn y brwdfrydedd a’r egni sy’n cael ei ymroddi gan ein haelodau staff i’w dysgu ac i’w myfyrwyr, ac mae’n nodweddu’r gymunedYmunwyd â staff a myfyrwyr o’r Ysgol Hanes yn y Gwobrau gan ddau o gyn-fyfyrwyr Hanes Bangor: Antony Butcher (Llywydd Undeb y Myfyrwyr) a Rhys Taylor (Iechyd a Lles)Ymunwyd â staff a myfyrwyr o’r Ysgol Hanes yn y Gwobrau gan ddau o gyn-fyfyrwyr Hanes Bangor: Antony Butcher (Llywydd Undeb y Myfyrwyr) a Rhys Taylor (Iechyd a Lles) glos a gofalgar sydd gennym yn yr Ysgol Hanes.

“Hoffai pawb ohonom ymestyn ein diolchiadau llwyraf i’r myfyrwyr a roddodd amser ac ymdrech i enwebu aelodau staff o’r Ysgol.”  

Mae manylion pellach am Wobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2014, ynghyd â galeri luniau o’r Gwobrau, ar gael yma.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014