Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr busnes yn rownd derfynol entrepreneuriaid Santander Bangor

Roedd myfyriwr israddedig  busnes, Adam McDonald o St Helens, yn un o'r cystadleuwyr yn rownd derfynol cystadleuaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar yn cynnig eu syniadau entrepreneuraidd.   Roedd Adam McDonald, sy’n astudio Cyfrifeg a Chyllid, ymhlith y myfyrwyr i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth entrepreneuriaid Santander.Roedd Adam McDonald, sy’n astudio Cyfrifeg a Chyllid, ymhlith y myfyrwyr i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth entrepreneuriaid Santander.

Cyflwynodd Adam, sy'n fyfyriwr cyfrifeg a chyllid, ei syniad hollgynhwysol am sut i sicrhau diogelwch personol i'r panel o feirniaid ar ffurf 'Dragon's Den' a oedd wedyn yn gofyn cwestiynau iddo am ei syniad busnes. 

Dywedodd Adam fod ganddo ddiddordeb byw mewn entrepreneuriaeth a datblygu syniadau, a'i fod wedi dysgu mwy am ymchwil i'r farchnad a sgiliau cyflwyno, paratoi a sgiliau cyfathrebu trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Dywedodd ei fod wedi penderfynu astudio ym Mhrifysgol Bangor oherwydd bod yr ardal yn anhygoel gyda dewis eang o weithgareddau yn y brifysgol ac yn yr ardal yn ehangach.  Meddai, "Roeddwn wedi rhoi Prifysgol Bangor fel fy newis wrth gefn yn wreiddiol, ond ar ôl dod i'r diwrnod agored a siarad gyda staff a myfyrwyr, newidiais fy meddwl yn llwyr. Rwyf wrth fy modd yn astudio yma ac mae lefel y gefnogaeth yn anhygoel."

Roedd yn un o 11 myfyriwr a gyflwynodd eu syniadau busnes i banel o feirniaid yn ddiweddar. Rhoddwyd y dasg gan y tîm Byddwch Fentrus yng Ngwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y brifysgol i lunio syniad busnes arloesol. Wedyn aeth y timau o fyfyrwyr ac unigolion ati i gyflwyno amrywiaeth eang o gynhyrchion a gwasanaethau newydd yr oedden nhw wedi eu hymchwilio a'u datblygu.

Dywedodd yr Athro John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor, bod y beirniaid wedi cael argraff dda am ansawdd y projectau yn ogystal â'r holl waith a wnaed gan y myfyrwyr oedd yn cystadlu.

Enillodd Catrin Hicks, myfyriwr Dylunio Cynnyrch o Flaenau Ffestiniog, Gwynedd, y wobr £200 i israddedigion, gyda'r wobr £200 i ôl-raddedigion yn mynd i dîm o fyfyrwyr Busnes a Seicoleg.

"Roedd syniadau a brwdfrydedd yr ymgeiswyr wedi gwneud argraff dda ar bob un o’r beirniaid. Mae ansawdd rhai o'r syniadau busnes yn ardderchog, ac mae rhai cynhyrchion masnachol sydd â photensial cryf wrthi’n cael eu datblygu. Fy mwriad yw gwneud Prifysgol Bangor yn un o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r wlad o ran arloesedd ac entrepreneuriaeth. Byddwn yn annog yr holl ymgeiswyr i geisio cael cymorth pellach gan y brifysgol i ddatblygu eu syniadau entrepreneuraidd," meddai’r Is-ganghellor yr Athro John G. Hughes wrth gyflwyno’r gwobrau i’r enillwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2013