Myfyriwr MA yn ennill cystadleuaeth celfyddyd sain ryngwladol

Mae darn o gerddoriaeth gan Richard Garret, myfyriwr MA rhan-amser mewn Cyfansoddi Electroacwstig ym Mangor, wedi ennill gwobr ryngwladol am ddarnau bychain o sain yn gysylltiedig â thestun newid hinsawdd.

Mae cyfansoddiad Richard, dan y teitl "Many Drops", wedi ei ddewis gan Ganolfan Newid Hinsawdd y Groes Goch / y Cilgant Coch a rheithgor rhyngwladol a gynullwyd gan ganolfan ymchwil CEIArtE (Yr Ariannin), yng nghystadleuaeth darnau bychain o gelfyddyd sain "art! ? climate” 2012-13. Bydd y Ganolfan Hinsawdd yn defnyddio'r darn mewn sawl ffordd a allai amrywio o weithdai ymarferol neu fideos addysgol i gemau dysgu ar y cyd er mwyn gwella dealltwriaeth, ac atal trychinebau.

Lansiwyd y gystadleuaeth gan CEIArtE gan obeithio cydweithio â Chanolfan Newid Hinsawdd y Groes Goch / y Cilgant Coch yn eu hymdrechion i leihau canlyniadau newid cyflym yn yr hinsawdd, a digwyddiadau tywydd eithafol, drwy weithgarwch dyngarol.

Mae canlyniadau llawn "art! ? climate" 2012-2013 a rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth ar gael ar: http://ceiarteuntref.edu.ar/art_climate_selected_works 

Gellir gwrando ar "Many Drops" ar-lein ar:
http://www.sundaydance.co.uk/2013/06/many-drops-art-climat/

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2013