Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr MA yn fuddugol mewn seremoni gwobrau ffugwyddonol

(Nodwch: Gall rhai o'r delweddau'n y ffilm beri pryder)

Mae ffilm a roddwyd at ei gilydd fel rhan o gwrs MA creu ffilmiau ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill 'Best Sci-Fi Short' yn yr ŵyl ffilmiau Philip K. Dick yn Efrog Newydd.

Bu i'r awdur/cyfarwyddwr Mathew Owen, sydd bellach yn ddarlithydd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, deithio i'r ŵyl i dderbyn y wobr yn Tribeca Cinemas yn y ddinas.

Cafodd y ffilm ei gwneud yn 2013 fel rhan o broject terfynol MA Mat Owen mewn creu ffilmiau yn yr ysgol.

Mathew Owen
Mathew Owen

“Roedd y cwrs yn gyfrwng i gynhyrchu'r ffilm o'r cysyniad i'r sgrin, ac mi gefais i gefnogaeth wych gan y staff sydd â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad, a helpodd i'm harwain i greu'r ffilm i safon diwydiant proffesiynol,” meddai Mathew.

“Mae'n brofiad anhygoel ennill, nid yn unig i fi, ond hefyd i'r cast a'r criw a roddodd lawer o waith i mewn i'r cynhyrchiad.

“Roedd y criw yn bennaf yn cynnwys israddedigion a gafodd brofiad o gynhyrchu yn sgil hynny drwy weithio ar y ffilm.

“Rydw i'n teimlo fod y fuddugoliaeth yn Efrog Newydd yn gamp anhygoel i bawb a oedd yn ymwneud â'r ffilm, ac fel rhywun a aned ac a fagwyd ym Mangor, rydw i'n falch o fod wedi helpu i dynnu sylw at yr ardal a'r Ysgol Astudiaethau Creadigol.”

Mae 'Turn On' yn adrodd hanes android o ddyn trwsio yn ymgymryd â swydd sy’n ei orfodi i gwestiynu ei feidroldeb ei hun.

Sefydlwyd gŵyl Philip K Dick yn 2012 fel cyfrwng i wneuthurwyr ffilmiau ffuglen wyddonol annibynnol ddangos eu gwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2015