Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr PhD i fod yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain

Mae Niamh Reilly, sy’n astudio am PhD a gyllidir gan Mencap Cymru, wedi cael ei dewis yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain ar gyfer y Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor (MATP). Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio ar gyfer athletwyr sydd ag anabledd deallusol difrifol fel na allant gymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon yn y Gemau Olympaidd Arbennig Swyddogol oherwydd eu hanableddau.  Diben y Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor yw paratoi athletwyr sydd ag anabledd deallusol difrifol, yn cynnwys athletwyr gydag anableddau corfforol sylweddol, i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon sy'n briodol i'w gallu.

Gwaith Niamh fydd llunio’r rhaglen MATP genedlaethol drwy gynhyrchu cynllun datblygu a strategaeth, yn ogystal â darparu hyfforddiant cyson a gwybodaeth dechnegol, cynnal gweithdai MATP ledled Prydain, rhoi cefnogaeth i hyfforddwyr/athletwyr/gwirfoddolwyr, trefnu digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol MATP a bod yn aelod o banel o arbenigwyr sy’n gyfrifol am lunio’r Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor i’r miloedd o athletwyr gydag anableddau deallusol difrifol sy’n cael eu hyfforddi drwy’r Gemau Olympaidd Arbennig ar draws gwledydd Prydain.  

Llongyfarchiadau mawr i Niamh ar y gamp bwysig hon.

Cliciwch yma i weld proffil Niamh ar wefan Special Olympics GB:  

http://www.specialolympicsgb.org.uk/our-sports-programme_sports-contacts/?uID=3147

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2012