Myfyriwr y Gyfraith i gynrychioli Prifysgol Bangor mewn Ysgol Haf yn Shanghai

Mae myfyriwr PhD yn Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi cael ei ddewis i fynd i ysgol haf o fri yn Shanghai.

Llwyddodd Stephen Clear, sydd wedi ennill gradd ddosbarth gyntaf a newydd gwblhau LLM Meistr y Gyfraith trwy Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith, Bangor, i ennill lle ar y cwrs profiad diwylliannol, busnes ac iaith dwys ym Mhrifysgol Shanghai gan guro ymgeiswyr eraill o Brifysgol Bangor.  Bydd Stephen Clear, myfyriwr PhD, yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn Ysgol Haf mawreddog yn ShanghaiBydd Stephen Clear, myfyriwr PhD, yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn Ysgol Haf mawreddog yn Shanghai

Yn ystod y cwrs pythefnos, bydd Stephen ac ymgeiswyr ymchwil llwyddiannus eraill o brifysgolion sy’n bartneriaid, fel Canada ac Awstralia, yn cael eu trochi yn niwylliant y ddinas fwyaf poblog yn China a’r byd.  Bydd yn profi popeth o’r bwyd i’r grefft ymladd Tai Chi. Trwy fynd ar deithiau maes i ddiwydiant a darlithoedd busnes gan rai o Athrawon gorau China bydd yn cael golwg ar economi prysur y wlad, a bydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â chwrs carlam ac arholiad mewn Mandarin sylfaenol. Ar ôl cwblhau’r ysgol haf yn foddhaol, bydd yn derbyn Tystysgrif Dysgu Iaith Tsieinëeg gan SILC Prifysgol Shanghai.

Yn ei gwrs PhD roedd Stephen, sy’n 23 oed, yn canolbwyntio ar Gaffael Cyhoeddus ac Adolygiad Barnwrol, a dywed y bydd y cwrs yn fuddiol i'w waith academaidd. “Mae China yn economi pwysig sy'n dod i'r amlwg, a thrwy gyfrwng yr ysgol haf hon rwy'n gobeithio ehangu meysydd fy niddordeb academaidd.  Roeddwn eisiau mwy na dim ond dealltwriaeth o lyfr wrth ddefnyddio cymariaethau rhyngwladol. Roeddwn yn gweld y rhaglen hon fel cyfle delfrydol i gyflawni hyn. Byddaf yn cael y cyfle i ymweld â'r Baosteel Group Corporation, Cyfnewidfa Stoc Shanghai, Tŵr Oriental TV a’r adeilad 88 llawr Jinmao Building. Dylai’r profiadau ymarferol hyn fy helpu i ddatblygu fy mhersbectif rhyngwladol fy hun yn fy ymchwil”.

Fel warden sy’n goruchwylio 96 o fyfyrwyr rhyngwladol Bangor mewn dwy neuadd breswyl, mae Stephen hefyd yn gobeithio cael mwy na dim ond dealltwriaeth ddeallusol o’r ysgol haf:  “mae mwyafrif y myfyrwyr rwyf yn gyfrifol amdanynt yn Tsieineaid, felly rwyf yn edrych ymlaen at gael gwell dealltwriaeth o’u diwylliant hwy yn sgil y profiad hwn. Trwy’r rhaglen hon byddaf yn cael ychydig o wythnosau o brofiad o'r heriau o astudio dramor mewn gwlad estron. Trwy roi fy hun yn sefyllfa ‘myfyriwr rhyngwladol’ gobeithiaf allu gwella fy ngwaith fel warden".

Croesawodd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor y newyddion am lwyddiant Stephen: “Bydd cymryd rhan yn y rhaglen hon yn agor ystod o gyfleoedd newydd i Stephen, un o’n myfyrwyr mwyaf addawol. Mae gan Ysgol y Gyfraith Bangor gysylltiadau helaeth gyda China ac mae’n braf gweld myfyrwyr yn symud i’r ddau gyfeiriad, o’r dwyrain i’r gorllewin ac yn awr o’r gorllewin i’r dwyrain.  Mae Stephen wedi cael mantais o gwricwlwm rhyngwladol Ysgol y Gyfraith Bangor, felly rwyf yn siŵr y bydd yn cael llawer o fudd o Raglen Ysgol Haf  Shanghai”.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012