Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr ADNODD yng nghynhadledd 2014 y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol

Bu myfyrwyr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yng nghynhadledd y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol a gynhaliwyd yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain yn ddiweddar.

Enillodd Elizabeth Arnold (BSc Rheolaeth Amgylcheddol) a Catherine Chen (MSc Cadwraeth a Rheoli Tir) le yn y gynhadledd mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd gan y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol. Bu raid i Elizabeth a Catherine gyflwyno darn ysgrifenedig byr yn egluro pam roeddent eisiau mynd i'r gynhadledd a pha fudd byddant yn ei gael o'r gynhadledd.

Rhoddodd Brifysgol Bangor arian i Elizabeth a Catherine deithio i Lundain ac aros yno a chychwynnodd y ddwy am y ddinas fawr ddiwedd mis Tachwedd. Yn adeilad mawreddog y Gymdeithas Frenhinol, cafwyd cyflwyniadau gan amrywiaeth o siaradwyr o'r llywodraeth, o sefydliadau anllywodraethol a phrifysgolion ar fioamrywiaeth a'i chysylltiad â'r newid yn yr hinsawdd, yr agenda cadwraeth a chasglu data.

Cyflwyniad ar "wenwyno data" oedd yr un mwyaf diddorol i Catherine.  Dywedodd Catherine, "mae gan asiantaethau amgylcheddol ledled y byd ddigonedd o ddata, ond mae un cwestiwn heb ei ateb: 'Ble mae'r data perthnasol i lunwyr polisi er mwyn iddynt allu penderfynu ar y cyfreithiau gorau i'w rhoi ar waith i sbarduno newid cadarnhaol fydd o fudd i natur ac i bobl?'".

Mae Elizabeth yn awyddus i ledaenu'r gair am fanteision mynd i gynadleddau proffesiynol i fyfyrwyr, "Roedd y gynhadledd yn hynod addysgiadol i ni fel myfyrwyr. Aeth y diwrnod rhagddo'n ddidrafferth ac roedd yn gyfle gwych i'r ddwy ohonom. Rydym yn annog unrhyw fyfyrwyr fydd yn cael cyfle tebyg yn y dyfodol i fynd amdani!"

Mae Elizabeth a Catherine wedi ysgrifennu erthygl gyda'i gilydd am y gynhadledd. Bydd yr erthygl yn ymddangos ar safle e-newyddion y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol ac ar flog ar Tumblr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2014